A Harfi ve A Harfinin Özellikleri Nelerdir?

2
Advertisement

A Harfi nedir? A Harfinin özellikleri, A harfinin tarihçesi, A harfi ile ilgili bilgi.

A, a, Türk alfabesinin birinci harfi, sekiz ünlü harften biri. A harfi kalın, geniş, düz ünlüdür. Tarihsel kökeni eski Mısır ve Girit hiyeroglif yazılarına dayanır. Bu yazılarda A sesi öküz başı biçiminde çizilirdi. Fenikeliler bu resmin biçimlenmiş halini aldılar. Fenike dilinde Alf öküz anlamını taşır. Fenike yazı sisteminde benzerliğinden ötürü bu harfe Alf adı verildi. Bu harf klasik Yunan alfabesine Alfa, Arap alfabesinde Elif adını aldı. Batı dilleri alfabelerinin kökeni Latin alfabesidir. Tibet, Habeş alfabeleri gibi birkaç önemsiz alfabe dışında bütün Batı alfabeleri ve Doğu dilleri yazıları A harfi ile başlar. Anadolu’da Hitit yazısının A işareti biçim olarak bu A ile benzerlik gösterir. İslamlıktan önce Türklerin kullandıkları yazılarda A sesi değişik biçimlerde yazılmıştır. Göktürk yazısında sözcüklerin başındaki A sesi yazılarda çok zaman gösterilmezdi. Sonda kullanılan A karşılığı işaretler ise A’lara benzemez. Uygur yazısı diye bilinen alfabenin aslı Sogd yazısıdır. Uygurların İslamlığı kabul ettikten sonra da bir süre kullandıkları bu alfabede A harfi Arap alfabesinin Elif harfi gibi başta, ortada, sonda değişik biçimlerde yazılırdı.İslamlığın benimsenmesinden sonra Türkler, Türk harf devriminin yapıldığı 1928’e kadar Arap alfabesini kullandılar. Türkçenin A sesleri Arap alfabesinin elif harfleriyle, bazı durumlarda da ayın ve he harfleriyle gösterildi. Harf devriminden sonra Arap alfabesi yerine Latin alfabesi alındı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan alfabe Latin kökenli Türk alfabesidir. Küçük a, büyük A’nın tarihsel süreç içinde değişmiş biçimidir. Büyük ve küçük temel harflerle dik ve eğik elyazısının, dekoratif yazıların büyük harfleriyle küçük harflerinin değişik A harfi biçimleri vardır.


2 yorum

 1. MUSTAFA ERGÜN on

  TÜRKÇE’DE ÖNEMLİ SÖZCÜKLER “A” İLE BAŞLAR:

  ANA
  ATA
  ABA
  AGA
  AN “TÜRKMENCE VE SÜMERCE’DE GÜNEŞ”
  AY
  AL (KAN RENGİ) VE YÜCELİK İFADE EDER. ALP DAĞI GİBİ

Reply To MUSTAFA ERGÜN Cancel Reply