A Harfiyle Başlayan Hayvanlar

0

A harfiyle başlayan hayvanların isimleri, hayvan türleri listesi. Baş harfi A olan hayvan türleri nelerdir?

A Harfiyle Başlayan Hayvanlar

Ada Tavşanı

ADA TAVŞANI
Kemirgenlerden bir tavşan çeşididir. Evcil türleri olduğu gibi yabani türleri de vardır. Bazı yerlerde, eti, postu ve laboratuvar denemeleri için özel olarak yetiştirilir. DEVAMI


Addaks

ADDAKS
Boynuzlugiller familyasından bir memeli türüdür. Afrika’da Batı Sahra ile Nil arasında kalan step ve ıssız bölgelerde yaşar. Uzunluğu 170-190 cm, omuz yüksekliği 100-110 cm, kuyruğu 30-40 cmdir. DEVAMI

Cicada

AĞUSTOS BÖCEĞİ
Yaz mevsiminin tiz sesli çalgıcısı ağustosböceği görülmese de sesinden tanınır. Sıcak bölgelerde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinin bağlık, zeytinlik alanlarında yaşar. 3-5 cm boyunda tombul yapılı böceklerdir.

Agama Kaya Keleri


AGAMA
Sürüngenler sınıfının Kertenkeleler alt takımının Agamagiller familyasının 300’e yakınının tür adıdır. Başı, bulunduğu bölgenin toprak rengi; vücudu ve bacakları başa göre daha koyu, kuyruk rengiyse daha açık ve çizgilidir. Derisi pullu ve serttir. DEVAMI

Aguti

AGUTİ

Kemiriciler takımının, Agutigiller familyasından memeli türüdür. Amazon ve Brezilya’da yaşar. 35-40 cm boyunda, postu sık tüylü, fırçamsı görünümlü, parlaktır. DEVAMI

A Harfi İle Başlayan Hayvanlar

ahtapot

AHTAPOT
Yumuşakçaların kafadanbacaklılar sınıfından denizlerde yaşayan bir hayvandır. Ahtapotun vücudu boş bir çuvala benzer. Bunun üst kısmında ağzı, ağzının etrafında da üzerileri emici vantuzlarla kaplı sekiz tane uzun kolu vardır. DEVAMI


Barramunda

AKCİĞERLİ BARRAMUNDA
Akciğerli balıkların, Boynuzdişligiller familyasından, yaşayan tek cinsin iki türünden biridir. Kuzey Avustralya’daki ırmaklarda yaşar. Uzunluğu 1.5-2 metredir. DEVAMI

Akgergedan

AKGERGEDAN
Gergedangiller familyasından bir memeli türü Orta Afrika’da yüksek yaylalarda, korumalı doğal alanlarda yaşar. Uzunluğu 400-450 cm, yüksekliği 190-200 cm, kuyruğu 50-60 cm’dir. DEVAMI

Beyaz Akrep

AKREP
Örümcekler familyasından, sıcak bölgelerde yaşayan, kıvrık, kalkık kuyruğunda zehirli bir iğnesi olan böcektir. Dört çift akciğerle solur. Karada ve gece yaşar. Etçildir, böcek ya da örümceklerle beslenir. DEVAMI

Akumba


AKUMBA
Maymunlar takımının, Makigiller familyasından bir memeli türü. Kuzeybatı Madagaskar’da yaşar. Uzunluğu 50-54 cm, kuyruğu 52-56 cm’dir. Post, erkekte tümüyle siyahtır, arada gövde kol ve bacaklarda kızıl-kahverengi tonlara rastlanır. DEVAMI

Alageyik

ALAGEYİK
Gevişgetiren Memeliler sınıfının Çiftparmaklılar takımının Geyikgiller familyasından bir memeli türüdür. Kuzey Amerika, Güney Avrupa, Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Anadolu’nun genellikle Antalya, Manavgat yörelerinde yaşar. DEVAMI

Alligator

ALLİGATOR
Timsahgiller familyasından bir Amerika sürüngeni. En bilinen türü Mississippi alligatorudur. Uzunluğu 5 metredir. Kuzey Amerika’nın güneyinde yaşar. DEVAMI

Alp Semenderi

ALP SEMENDERİ
Avrupa’daki dağlarda özellikle Alpler’de 700-2.900 m yükseklikteki bölgelerde yaşar.Derisi siyah, parlak ve lekesiz olan gövdesi kaim, kuyruğu silindir biçimindedir. Uzunluğu 11-16 cm arasında değişir. Hareketleri yavaştır. DEVAMI


Alpaka

ALPAKA
Peru ve Bolivya’da yaşar. Deveden küçüktür. Postu çok uzun ve sık tüylerle kaplıdır. Rengi bütünüyle siyah ya da beyazdır. DEVAMI

Amerika Bizonu

AMERİKA BİZONU
Boynuzlugiller familyasından bir memeli türüdür. Kuzey Amerika, Kanada ve Meksika’da ormanlık ve çayırlıklarda yıllar önce sürülerle yaşarlardı. Bugün Kuzey Amerika’da ruhsatlı av sahalarında 20-30 bin hayvan yeniden yaşam alanına kavuştu. DEVAMI

Amerikan Tapiri

AMERİKAN TAPİRİ
Güney Amerika Kıtası’nda Venezuela ve Guyana’dan Paraguay ve Kuzey Arjantin’e kadar uzanan bölgede su kenarlarındaki ormanlarda yaşar. Uzunluğu 190-200 cm, omuz yüksekliği 85-100 cm’dir. Kısa tüylü olan postu, siyahımsı gri kahverengidir. DEVAMI

AmipAMİP
Bir hücrelilerin kökbacaklılar sınıfından küçük bir canlı varlıktır. Şekli değişir. Hareketi sırasında yalancı ayaklar çıkarır. Yosunlu, durgun sularda, nemli yerlerde yaşar. Hareket etmediği zaman vücudu yuvarlak veya ovaldir. DEVAMI

Angut


ANGUT
Ördekgiller familyasından Orta Asya, Doğu Sibirya, Kuzeybatı Afrika, Güney Avrupa ve Karadeniz çevresinde yaşayan, sonbaharda Nil Irmağı’na ve Güney Hindistan’a kadar göç eden ördek türü. DEVAMI

Ankara Keçisi

ANKARA KEÇİSİ
Adını Ankara’dan almıştır. Büyük ve güçlüdür. Erkeği de dişisi de boynuzludur. Önceleri Anadolu’da yaşardı. Bugün Avustralya, Amerika ve Güney Afrika’ da da yetiştirilir. DEVAMI

Anofel

ANOFEL
Çiftkanatlılar takımının Sivrisinekler familyasından böcek cinsi, sıtma sivrisineği. Vücudu ince uzun, kanatları dardır. Dişilerin ağızları delici ve emicidir; kan emerek yaşarlar. Erkekler ise zararsız olup bitki öz sularıyla beslenirler DEVAMI

İnek Antilopu

ANTİLOP
Boynuzlugillerin Antiloplar alt familyasına giren memelilerin ortak adı. Boynuzlugiller familyasının koyun, sığır, keçi gibi öteki üyelerinden ince, parlak ve yumuşak tüylü postları ve zarif yapılarıyla ayrılırlar. DEVAMI

apatosaurus

APATOSAURUS
Brontosaurus olarak da adlandırılan Apatosaurus, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış gerçekten dev bir dinozordu. İlk olarak, 1877’de Yale Üniversitesi’nden bir paleontolog olan O. C. Marsh tarafından tanımlandı. DEVAMI

Arap Tavşanı

ARAP TAVŞANI
Kuzey Afrika, Arabistan ve Filistin’de yaşar. Adına karşı sıçrayan bir sıçandır. Uzunluğu 17-20 cm, kuyruğu 22-25 cm’dir. Post üstte grimsi kum rengi, altta beyazdır. Sırtında geniş beyaz çizgiler vardır ve bir ipek yumuşaklığındadır. DEVAMI

Bal Arısı

ARI
Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan ve uzunlukları 1-3 cm arasında değişen bu türlerden birçoğu bitkilerde tozlaşmayı sağladığı için büyük önem taşır. DEVAMI

Armadillo

ARMADİLLO
Orta ve Güney Amerika’da yaşayan küçük bir cins dişsiz memeli . Armadillonun bedeni çapraz sıralar biçiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla kaplıdır. DEVAMI


Armadillo Kertenkelesi

ARMADİLLO KERTENKELESİ
Armadillo kertenkelesi, yalnızca Güney Afrika’nın batı sahilinde bulunan bir sürüngendir. Armadillo kertenkelesi, çöller, fundalıklar ve kuru, kayalık alanlarda yaşar.
DEVAMI

Aslan

ASLAN
Memelilerin etoburlar familyasından yırtıcı bir hayvandır. Eskiden bütün Afrika’da, Güney ve Batı Asya’da, Güney Avrupa’da yaşardı. Bulunan taşıllara (fosillere) göre aslanın Orta Avrupa’da da yaşadığı anlaşılmıştır. DEVAMI

At

AT
Toynaklıların Tekparmaklılar alttakımından; binme, yük çekme ve taşımada kullanılan hayvandır. Kestanecikli dört ayağı ve güçlü toprakları olan hayvanın kulakları küçük, donu çizgisiz, yelesi gürdür. DEVAMI

At Sineği

AT SİNEĞİ
Atsineğigillerden 8 mm uzunluğunda bir sinekdir. Gövdesi yassı, kanatları büyük ve kanat uçları küttür. Memelilerde, en çok at, sığır ve domuzlarda dış asalak olarak yaşar. DEVAMI

Ateş Böceği

ATEŞ BÖCEĞİ
Böcekler sınıfının Kınkanatlılar takımının Ateşböceğigiller familyasından bir böcek cinsidir. Bedeni uzunca, rengi gri ya da esmerdir. Bu böcek adını, dişinin çıkardığı parlak sarı-yeşil ışıktan alır. DEVAMI

Ay-ay Maymunu

AY-AY MAYMUNU
Az sayıdaki örnekleri Madagaskar’ın yağmur ormanlarında yaşayan, sincaba benzer maymun türüdür. Ay-ay, 55-60 cm’lik uzun ve çok tüylü kuyruğu dışında yaklaşık 40 cm uzunluğunda bir hayvandır; koyu kahverengi ya da siyah renkteki kürkü uzun ve çok sık tüylerden oluşmuştur. DEVAMI

Amerikan Siyah Ayısı

AYI
Memelilerin etçiller takımından tabanlarına basarak yürüyenler grupuna dahil bir hayvandır. Gayet iri ve hantal görünüşlü vücudu kalın tüylerle kaplıdır. Boynu kısa, kafası yuvarlak, ağzı uzun, gözleri ufaktır. DEVAMI

A Harfiyle Başlayan Kuşlar

Ada Doğanı


ADA DOĞANI
Ada doğanlarının bazıları koyu bazılarıysa açık renklidir. Her dört ada doğanından yaklaşık üçü açık renklidir. Koyu renkli olanların vücutlarının neredeyse tamamı koyu kahverengi ya da siyahtır. DEVAMI

Ağaççıl Tarla Kuşu

AĞAÇÇIL TARLAKUŞU
Tarlakuşugiller familyasından kuş türüdür. Kuzey Afrika, ılıman Avrupa, Ön Asya ve Akdeniz ülkelerinde yaşar. Uzunluğu 15 santimdir. Tüyleri sırtta pas kahverengisi, karnı krem beyazıdır. DEVAMI

Piciformes (Ağaçkakansılar)

AĞAÇKAKAN
Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’da ormanlarda, park ve bahçelerde yaşar. 12-20 cm uzunluğundadır. Tüyleri sırtta siyahımsı kahverengi ya da zeytin yeşili, karın bölgesi krem rengidir. DEVAMI

Akbaba

AKBABA
Akbaba, kartala benzemekle birlikte kanatları daha geniş, kuyruğu daha kısa ve çıplak (tüysüz), kafası daha küçüktür. Ucu çengel biçiminde kıvrık olan gagası büyük ve güçlü, fakat tırnakları daha zayıftır. DEVAMI

Akleylek

AKLEYLEK
Leylekgiller familyasından göçmen kuş türüdür. Tüm Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Asya’da sulak bölgelerde yaşar. Kışı Güney Afrika’da geçirir. Uzunluğu 100-102 cm’dir. Tüyleri süt beyaz arkada siyahtır. DEVAMI

Al Kuşaklı Ördek

AL KUŞAKLI ÖRDEK
Ördekgiller familyasından bir ördek türüdür. Batı Avrupa kıyıları, Akdeniz Bölgesi, Moğolistan ve Tibet’in kumlu oyuklarında ürer. Kışı Kuzey Afrika, Ortadoğu, Hindistan ve Japonya’da geçirir. 80 cm’lik uzunluğuyla ördeklerin içinde en büyük olanıdır. DEVAMI

Alaycıkuş

ALAYCIKUŞ
Amerika’da yaşar. Uzunluğu 24-25 cm’dir. Tüyleri üstte gri-kahverengi, arkada zeytin kahverengisi, altta açık gri, çene ve karında beyazımsıdır. Kuyruk üstü siyah, kenarları beyaz, altıysa tümüyle beyazdır. DEVAMI

Albatros

ALBATROS
Fırtınakuşları takımının Fırtınakuşugiller familyasından bir kuş türüdür. Tüm güney yarımkürede yaşar. Uzunluğu 100-116 cm’dir. 300-350 cm bulan kanat açıklığı albatrosa olağanüstü bir uçma gücü verir. DEVAMI


Kivi Hayvanı

APTERİKS – KİVİ KUŞU
Kanatsızkuşlardan, Yeni Zelanda ve Avustralya’da yaşayan bir kuştur. Bir tavuk büyüklüğünde olan bu kuşun rengi külrengi ile kahverengi arasında değişmektedir. “Kivi” de denilmektedir. DEVAMI

Arapbülbülü

ARAPBÜLBÜLÜ
Suriye, Filistin, Arabistan, Kıbrıs ve Rodos’ta yaşar. Uzunluğu 20 cm’dir. Tüyleri üstte toprak kahverengisi, başta siyah, altta beyaz gri kuyrukta canlı sarıdır. Gözleri kahverengi, gaga ve bacakları siyahtır. DEVAMI

Ardıç Kuşu

ARDIÇ KUŞU
Kuzey Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar. Uzunluğu 25-26 cm’dir. Tüyleri üstte kestane kahverengimsi; başta ve arkada açık gri; çenede beyaz; gırtlak ve göğüste pas sarısı, uzunlamasına siyah lekeli; kuyrukta bütünüyle siyah; kanat altları beyazdır. Kahverengi gözleri, sarı gagası ve koyu kahverengi ayakları vardır. DEVAMI

Arıkuşu

ARI KUŞU
Kuzeybatı Afrika, Akdeniz Adaları,Güney Avrupa ve Batı Asya’da yaşar.Uzunluğu 28 cm’dir.Tüyleri sırtta sarı, karın bölgesinde mavi-yeşil, kuyrukta yeşildir.Kuyruğun ortasında sivri ve siyah tüyler vardır. DEVAMI

Atmaca

ATMACA
Kartalgiller familyasından bir kuş türüdür. Kuzeybatı Afrika, Avrupa’nın ılıman bölgeleri ve tüm Asya’da yaşar. Uzunluğu 28-38 cm’dir. Erkekler dişilerden daha küçüktür. DEVAMI

Aynak Kuşu

AYNAK KUŞU
Aynaklar, Güney Pasifik Adaları dışındaki bütün sıcak bölgelerde görülür. Sığ göl, lagün, koy ve bataklıklarda dolaşarak, aşağıya doğru kıvrık, ince ve uzun gagalarıyla küçük balıkları ve yumuşakçaları avlarlar. DEVAMI

A Harfiyle Başlayan Balıklar

Aequidens Curviceps

AEQUİDENS CURVİCEPS BALIĞI
Amazon kaynaklı 8 santim boyundaki bu küçük Cichlid karma akvaryumlarda beslenebilecek barışçıl bir balıktır. Dişisi erkeğine oranla daha küçüktür ve renkleri daha parlaktır. DEVAMI

Aequidens Latifrons


AEQUİDENS LATİFRONS BALIĞI
Bu balığın anavatanı Panama ve Kolombiyadır. Boyları onbeş santimi bulabilmektedir. Bedenlerine yeşil-gri mat bir renk hakimdir. Bu fon renginin üzerinde parlak mavi-yeşil pullar boylamasına diziler halinde göze hoş görünen bir şekilde dizilirler. DEVAMI

Alabalık

ALABALIK
Serin tatlı sularda yaşar. Kuzey yarıküreye özgü bir balıktır. 8-10 türü vardır. Baş ve ağzının daha büyük olması ve derisindeki beneklerin fazlalığıyla som balıklarından ayrılır. DEVAMI

Arapaima

ARAPAYMA BALIĞI
4,5 metreye ulaşan boyuyla, dünyanın en büyük tatlı su balıklarındandır. Arapaimalar, ilkel özellikleri olan ve bilinen fosilleri çok eski zamanlara dayanan bir grubun üyesidir. DEVAMI

Aslan Balığı

ASLAN BALIĞI
Çarpıcı, cesur desenli bir balık olan ortak aslan balığı, belirgin kırmızı ve beyaz çizgili bantlara ve göze çarpan, uzun, fan benzeri kanatçıklara sahiptir. Aslan balığı dünya çapında popüler bir akvaryum balığıdır, ancak aslan balığı ,için geniş yer ve az sayıda başka balık bulunmalıdır. DEVAMI

Ay Balığı

AY BALIĞI
Aybalığıgillerden genel görünümü büyük bir balığın kesik başına benzeyen kemiklibalıktır; Pervanebalığı da denir. Akdeniz’de yaşar, zaman zaman Marmara Denizi’nde görülür. DEVAMI

HAYVANLAR

HayvanlarHayvanlar Sözlüğü

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZYorum yapılmamış

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?