A Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

0

A Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebekA Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Aba: Abla, ana.
Abaç: Annesine benzeyen, annesinin yapısında olan.
Abadan: şen, bayındır, mamur.
Abak: Eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri.
Abakay: Eski Türklerin büyük kadınlara verdiği ünvan.
Abasıyanık: Gönlünü kaptırmış, vurulmuş, kendinden geçmiş, aşık olmuş.
Abay: Ay’ın suya akseden yansıması.
Abıru: Yüz suyu, namus.
Acarbegüm: Güzel yüzlü, sevimli.
Acarbike: Güzel, hoş ve alımlı kadın.
Acarhatun: Sevimli, güzel yüzlü kadın.
Acunbüke: Çok güzel ve cana yakın kadın.
Acungüneş: Dünyayı aydınlatan Güneş.
Acunışık: Dünyayı aydınlatan ışık.
Aça: Ana, analık.
Açanay: Ay gibi aydınlık saçan.
Açangül: Gül gibi açılmış olan.
Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bir bitki.
Açılay: Ayın şekilleri, yansıması.
Açılel: Cömert, paylaşmasını bilen.
Açkıngül: Açılmış gül gibi güzel olan.
Adagül: Adada yetişen gül, ada gülü.
Adalet: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk. 2. Bir işi uygulayan, yerine getiren. 3. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.
Adanır: Adı ünlenen kimse.
Adani: Doğurgan, üretken.
Adıcan: Adı ile sevilen, adı sevgili, dost olan.
Adıgül: Adını gülden alan. ‘
Adıgüzel: Adı beğenilen, hayranlık uyandıran, sevilen.
Adınur: Adını ışıktan alan, adı ışık saçan.
Adışah: Adını şahtan alan.
Adışık: Adı güzel olan, adı ışık saçan.
Adile: Adaletli, doğruluktan ayrılmayan.
Adniye: Cennetlik.
Adviye: Yardımsever.
Afat: Afet, tufan. 2. Çok güzel kadın.
Afet: Güzelliğiyle insanı şaşkına çeviren çok güzel kadın. 2. Doğanın sebep olduğu yıkım.
Afife: Namuslu, namusuna çok düşkün olan.
Afitap: Güneş. 2. Çok güzel parlak yüzlü kadın.
Afiye: Sağlık, sağlamlık.
Afret: Kadın. hanım, bayan.
Aguş: Kucak.
Ağaça: Melike. 2. Kadın hükümdar.
Ağahatun: Zengin, hatun, varlıklı kadın.
Ağanbegüm: Göğe doğru yükselen kadın.
Ağbet: Akça yüzlü.
Ağça: Temiz, saf.
Ağgelin: Akça, pakça gelin.
Ağgül: Beyaz gül. 2. Gül gibi saflık taşıyan güzel.
Ağgün: Aydınlık gün.
Ağış: Göğe doğru yükselme, yükseliş.
Ahu: Ceylan, maral, karaca. 2. Çok güzel, ince, zarif, kadın. 3. Çok güzel göz.
Abucan: Çok güzel dost.
Ahueda: Nazlı güzel.
Abuela: Çok güzel gözlü.
Ahufer: Göz kamaştıran güzellik.
Ahugöz: Gözleriyle güzelliğini bütünleştiren.
Ahugül: Çok güzel.
Ahugüzar: Becerikli güzel.
Ahunaz: Nazlı güzel, nazenin.
Ahunigar: Resim gibi güzel.
Ahunisa: Çok güzel kadın.
Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.
Ahusel: Coşkulu güzellik.
Ahuser: Güzelliği gözler önünde olan, göz kamaştıran güzellik.
Ahuses: Güzel sesli.
Ahusoy: Çok güzel bir soydan gelen.
Ahusu: Su kadar temiz ve güzel olan.
Ahusun: Güzelliği gözler önünde olan.
Ahuşan: Güzelliğiyle şan şöhret sahibi olmuş.
Ahuşen: Güzel ve neşeli.
Ahutan: Tan vaktinin güzelliğine sahip olan.
Ahuten: Çok güzel bir tene sahip olan.
Ahuyar: Güzel sevgili, yar.
Ajda: Filiz, sürgün. 2. Çok genç.
Ajik: Badem, küçük dal, sürgün, filiz.
Akanean: Sevgiliye akıp giden can.
Akangün: Hızlıca giden gün.
Akarsu: Belirli bir yatak üzerinde, yer üstünde ve yeraltında akan su. 2. Tek sıra inciden veya elmastan gerdanlık.
Akasiye: Akasya ağacı ve çiçeği.
Akasya: Sıcak iklimlerde birçok çeşitleri yetişen bir ağaç. 2. Yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı.
Akbacı: Temiz, dürüst, içten.
Akbahar: Baharın güzelliğini temizliğiyle birleştiren.
Akça: Temiz, saf, iyi niyetli kişi. 2. Beyaza yakın renkte olan.
Akçasu: Berrak su gibi olan.
Akçıl: Beyazımsı, solgun.
Akçiçek: Ak renkli çiçek, beyaz renkli çiçek.
Akdes: En kutlu, kutsallığa en yakın olan.
Akdil: Saf dilli.
Akdolun: Temizliği ve saflığı her zaman için kendinde bulunduran.
Akeda: Nazlı temiz güzel.
Akela: Temizliği ve gözlerinin güzelliğiyle herkesi büyüleyen.
Akfer: Beyaz ışık saçan.
Akgül: Beyaz gül.
Akgülen: Temizliğiyle, saflığıyla tebessümü yüzünden hiç eksik etmeyen.
Akhanım: Temiz, dürüst, saygıdeğer.
Akışık: Beyaz, parlak ışık.
Akibe: Son bitim.
Akide: Bir şeye inanarak bağlanış. 2. İnanç, din inancı.
Akife: Birşeye özen gösterecek kadar inatçı,
Akik: Yüzük taşı. 2. Çok değerli olan.
Akile: Akıllı, akıl sahibi, kavrayışlı.
Akipek: İpek gibi yumuşak insan.
Akkadın: Temiz, dürüst ve saygıdeğer kadın.
Akkız: Beyaz kadın.
Akkor: Beyazlaşmış ateş
Akkutlu: Dürüstlüğüyle kutsanmış olan.
Aknaz: Nazlı kız.
Aknigar: Beyaz resim.
Aknur: Beyaz, temiz ışık.
Akol: Dürüstlüğünle tanın.
Akpak: Tertemiz, çok dürüst.
Akpınar: Berrak ve temiz su.
Aksel: Beyaz renkte taşkın su.
Aksen: Temiz, doğru ve de namuslusun.
Akses: Sesi aydınlık saçan.
Aksev: Aydınlığı sev, ışık saç.
Akseven: Temiz, doğru, dürüstlüğü seven.
Aksevil: Temizliği, dürüstlüğü sevilen kişi.
Aksuna: Örnek olarak gösterilebilecek kadar dürüst olan.
Aksülün: Beyaz tenli.
Akşan: Temizliğiyle bilinen.
Akşen: şen şakrak,
Akşin: Beyaz tenli kadın.
Aktaç: Dürüstlüğü ve temizliği nedeniyle şereflendirilmesi gereken. 2. Gelin tacı.
Akten: Beyaz tenli olan.
Aktolun: Beyaz dolunay. 2. Beyaz ay.
Akülke: Aydınlık ülke, mutlu ülke.
Aküs: Nazik, zarif, çekicilik, cazibe.
Akyar: Beyaz tenli sevgili.
Akyıldız: Çoban yıldızı, uğurlu, kutlu yıldız.
Ala: Karışık renkli, çok renkli, alaca. 2. Açık kestane renginde olan göz.
Aladal: Çok renkli genç.
Alafer: Karışık renkli ışık.
Alagöz: Açık kestane renginde gözü olan.
Alagül: Çok renkli gül.
Alagülen: Her şeye gülen.
Alagüz: Sonbaharın rengini taşıyan.
Alakuş: Karışık renkleri olan kuş
Alanay: Ayın ışık saçtığı zaman.
Alanaz: Her şeyde nazlanan.
Alanur: çok renkli ışık.
Alapınar: Alaca pınar.
Alases: Çok renkli bir sese sahip olan.
Alasoy:· Çok renkli bir soydan gelen.
Alasu: İyi su, temiz su.
Alaşan: İyi, kaliteli isim.
Alaşen: Keyfi yerinde olan.
Alaten: Teni karışık renkli olan.
Alayar: Renkli sevgili.
Albeni: Çekicilik, güzellik.
Alcık: Yanaklarının pembeliğiyle sevimli olan.
Alçiçek: Kırmızı çiçek.
Alçin: Albenisi olan, sevimli.
Aldaş: Her iki yanağıda kırmızı olan.
Aleda: Nazlı, nazenin, kaprisli.
Alela: Yanakları kırmızı, gözleri ela olan.
Algım: Sevdalı vurgun.
Algül: Kırmızı gül. 2. Gül kırmızısı.
Algün: Kırmızı gün
Algüzar: becerikli, allı kadın.
Alım: Cazibe, gözü, gönlü çeken güzellik. 2. Kurum, çalım, gurur.
Alime: Çok okumuş, bilgin, aydın kadın.
Alipek: Al renkli ipek.
Aliye: Yüce, yüksek. 2. Birşeyin en üst katı.
Alkız: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız.
Allıı: Al renkli, al renge boyanmış.
Allıbahar: Al rengine bürünmüş bahar çiçekleri.
Allıcan: Al renkli yürekten dost
Allıçiçek: Al renkli çiçek.
Allıgül: Al renkli gül. 2. Kırmızı gül.
Allıgülen: Gülüşünde sıcaklık hissedilen
Allıgün: Al rengine bürünmüş gün.
Allıgüz: Al rengine bürünmüş sonbahar.
Allınaz: Kırmızılara bürünmüş nazlı güzel.
Allınur: Al renkli ışık saçan.
Allısu: Al rengine bürünmüş su.
Allışan: Kırmızılara bürünmesiyle tanınan.
Allışen: Sıcak kanlı.
Allıtan: şafak vaktinin kızıllığı gibi güzel olan.
Allıten: Al renkli bir tene sahip olan.
Almıla: Almak.
Alsan: Ün al, adın duyulsun.
Alseven: Mutluluk duyan.
Alsevin: Mutluluk duy.
Alsu: Al renkli su.
Alsuda: Suya yansıyan ay ışığı.
Alsun: Güzelliğini sunan.
Alşan: şanlı şöhretli, namlı.
Altaç: Kırmızı Taç.
Alten: Al renkli tene sahip olan.
Altın: Çok değerli insan anlamında kullanılır.
Altınbaşak: Değerli kişi.
Altınbike: Altın gibi değerli kadın.
Altındal: Gelecek vaat eden genç
Altıniz: Değerli yol.
Altuna: Kırmızı akan Tuna Irmağı.
Aluçe: Alıç, yeşil erik.
Alüze: Gamlı, kederli.
Amade: Hazır, hazır olmak
Amber: Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı. 2. Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde.
Amine: Yüreğinde korku olmayan.
Amire: Buyuran, emreden. ·2. Bir işte emir verme yetkisinde olan.
Anabörü: Dişi kurt.
Anar: Anımsar, hatırlar.
Anber: Güzel kokulu, kül rengi madde.
Andaç: Anılar, hatıralar.
Anka: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka.
Apak: Bembeyaz, çok ak, çok temiz.
Arasti: Süslü, hazırlanmış
Arcan: Candan, namuslu dost.
Ardal: Çevresine saygılı olan.
Arefe: Herhangi bir zamandan, bir önceki zaman, önceki gün.
Argana: Akıllı, bilgili.
Argül: Gençliğini ve güzelliğini koruyan.
Argüzar: Becerikli ve güzel kadın
Arıçel: Barış elçisi.
Arıel: Temiz, dürüst çalışan, hilesiz.
Arife: Bilen, bilgili kadın 2. Bayramdan bir önceki gün.
Armine: Emine. 2. Korkusuz, yürekli.
Armoni: Ses uyumu.
Arnisa: Çok namuslu kadın.
Arsal: Namusuyla övünen.
Arsay: Çok saygın kadın.
Arsel: Çok coşkulu kadın.
Arser: Gözler önünde olan.
Arsoy: Çok namuslu bir soydan gelen.
Arsu: Su kadar berrak.
Arsun: Yüreğindeki temizliği yansıtan.
Artaç: Arkadaş, meslektaş, dost.
Artanç: İnce ruhlu, duyarlı, sanatkar.
Artukmaç: Güzide, benzersiz.
Arukız: Sevimli kız, güzel kız.
Arziye: Toprakla ilgili, topraktan yetişen.
Arzu: İstek, dilek. 2. Heves.
Arzucan: Candan isteyen.
Arzucuk: Candan sevilen.
Arzuela: Güzel gözlü kız.
Arzufer: Çevresine ışık saçan.
Arzugül: İstenilen, beğenilen gül.
Arzugülen: Sürekli tebessüm etmesi temenni edilen.
Arzugüzar: Yetenekleriyle her işin üstesinden gelmeye çabalayan. .
Arzula: İste, heves et.
Arzum: İsteğim dileğim, hevesim.
Arzunaz: Naz yapan, nazenin.
Arzunur: Yüreğindeki güzelliği dışarı saçan.
Arzusal: Kendini kanıtlamaya çabalayan, uğraşan.
Arzusel: Coşkulu istek.
Arzusoy: Meraklı bir soydan gelen.
Arzusu: Özünü içtenlikle dışarı vuran.
Arzuyar: İstekli sevgili.
Asalbike: Gerçek hanım, gerçek güzel.
Asalet: Soyluluk. 2. Bir görevi yüklenmiş olan, o görevin sahibi olan kimse.
Asfer: Yüzü soluk olan.
Asime: İffetli, günahtan, haramdan çekinen.
Asiye: İsyan eden, acılı.
Aslı: Temelli, köklü. 2. Bir şeyin benzeri.
Aslıcan: Özü can gibi sevgili.
Aslıcık: Kendine benzeyen, sevimli
Aslıdaş: Birbirine benzeyen.
Aslıgül: Kökü gül çiçeğinden gelen, özünde gül olan.
Aslıgülen: Çok neşeli olan.
Aslıgüz:Sonbaharın hüznünü yaşayan.
Aslıgüzar: Yeteneği doğuştan olan.
Aslıhan: Han soyundan gelen.
Aslıkan: Geçmişini kendi iradesinde barındıran.
Aslım: Özü geçmişe ait
Aslınaz: Nazlı olması geçmişinden gelen.
Aslınur: Nur saçan bir geçmişi olan.
Asılsay: Çok saygın bir aileden gelen.
Aslısel: İçi içine sığmayan, coşkulu.
Aslısoy: Çok büyük bir geçmişi olan.
Asılsu: Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.
Asılsun: Geçmişini gözler önüne seren.
Asılşah: Kudreti geçmişinden gelen.
Aslışan: şanı şöhreti geçmişinden gelen.
Asılşen: Durmaksızın tebessüm eden.
Asıltan: Tan vakti kadar etkileyici ve romantik olan.
Aslıten: Ağırbaşlı olan.
Asılyar: Gerçek sevgili.
Asliye: Asılla, temelle ilgili olan.
Asılyel: Gönül dostu.
Asma: Dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad 2. Belirli bir tür üzüm veren bitki.
Asu: Afacan. 2. İsyan eden.
Asucan: Hınzır çocuk, yaramaz.
Asudal: Genç afacan.
Asudaş: Aynı düşüncede olan.
Asude: Rahat, huzur içinde olan. 2. Başı dinç olan.
Asuela: Ela gözlü yaramaz.
Asufer: Işık saçan afacan.
Asugül: Hırçın gül.
Asugün: Hırçın çocuk.
Asugüz: Sert geçen sonbahar.
Asugüzar: Karakteri hırçın olan.
Asuhan: Gücünü hırçınlığıyla gösteren.
Asuman: Gökyüzü, gök, sema.
Asunaz: Nazlı yaramaz.
Asunur: Hırçınlığını dışarı vuran.
Asusoy: Hırçınlığı soyundan gelen.
Asutan: şafak vaktinin romantik hırçınlığı.
Asuten: Kızgınlığını belli eden.
Asuyar: Hırçın sevgili.
Asuyel: Sert rüzgar.
Asya: Yerkürenin doğu bölümünün yaklaşık yarısını kaplayan kıtanın adı.
Aşikane: Belli etmeye çabalayan.
Aşikar: Meydanda olan apaçık.
Aşikare: Açıkça, belli ederek saklamadan.
Aşina: Bildik, tanıdık.
Aşkım: Sevdiğim, sevgilim.
Aşkınay: Dolunay.
Atıfa: İlişkili bulma.
Atıfe: iyimserlik. 2. Sevgi, acıma.
Atıfet: iyimserlik. 2. Sevgi, acıma, içtenlik.
Atike: Güzel kız.
Atiye: Baş kaldıran, isyan eden.
Atiyye: Bahşiş, hediye.
Atlas: Yüzü parlak ve sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş.
Atüfet: şefkat, merhamet, lutuf.
Avgan: Mavi, gök mavisi, deniz mavisi.
Avi: Su rengi, sulak, suya ait.
Aviye: Temiz, pak.
Avniye: Yardımcı.
Avsır: şelale.
Avsün: Efsun, kutsama.
Avunç: Teselli bulma, avunma.
Avüba: İklim, mevsim.
Avzer: Yaldız, parlak, süs,
Awaz: Beste, bestekar, ses, nida.
Ay: Ay kadar güzel olan. 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı veya şaşırma veya sevinç anlatır. 3. Yeryuvarlağının
uydusu olan gök cismi. 3. Yılın on iki bölümünden her biri.
Ayaça: Sevgili hanım, sevgili kibar hanım.
Ayal:.Eş, hanım, zevce.
Ayaltın: Altın gibi parlak ay.
Ayan: Sözü dinlenen saygın, otoriter kadın.
Ayande: Çağdaş, 2. şimdiki, güncel.
Ayanfer: Bir yerin çok gözde olan kişileri, ileri gelenleri.
Ayas: Ay kadar güzel.
Ayasun: Ay kadar güzel.
Aybahar: Ay kadar güzel, bahar kadar romantik.
Ayben: Ben ayım, ay kadar güzelim.
Aybeniz: Ay gibi parlak tenli, ay benizli.
Aybirgen: Ay veren, ay sunan.
Aybüke: Ay gibi güzel.
Ayca: Ayın ilk dördünde aldığı yay biçimi, hilal.
Aycan: Ay gibi sevilen, aydınlık can.
Aycadır: Ay gibidir.
Ayça: Beyaz tenli kadın.
Ayçağ: Ay gibi parlak çağ.
Ayçan: Ay gibi aydınlık kişi.
Ayçıl: Ay gibi güzel.
Ayçiçek: iri ve sarı renkli çiçekleri olan tohumlarından yağ çıkartılan bitki. 2. Ay gibi saf ve çiçek gibi masum.
Ayçil: “Ayçıl” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki.
Aydacan: Candan, sevecen güzel.
Aydafer: Ay ışığını yansıtan.
Aydagül: Ay gibi saf gül kadar masum olan.
Aydagün: Geceyle gündüzü birleştiren.
Aydagür: Coşkulu kişi.
Aydan: Aya ilişkin, aydan bir parça, aydan olan.
Aydanay: Ay’dan daha beyaz, daha parlak, daha ışıldayan.
Aydanaz: Nazlı güzel, nazenin.
Aydanur: Işık saçan ay.
Aydasoy: Ay kadar güzel bir soydan gelen.
Aydasu: Güzelliği ve saflığı yüreğinde taşıyan.
Aydasun: Güzelliğin ve saflığın örneği olan.
Aydaşan: Güzelliğiyle ünlenmiş olan.
Aydaşen: Güzel ve de şen şakrak olan.
Aydenk: Ay kadar güzel.
Aydil: Güzelliğini diliyle yansıtan.
Aydilek: Aydınlık dileyen.
Aydinç: Ay gibi dinç olan.
Ayeda: Nazlı güzel.
Ayela: Güzelliği gözlerinde yansıyan.
Ayfer: Ay ışığı.
Aygönül: Güzel gönüllü.
Aygücan: Güzel ve yürekten kişi.
Aygül: Ay gibi ışıklı, gül gibi güzel.
Aygülen: Tebessümünü yüzünden hiç eksik etmeyen.
Aygüler: Tebessümünü yüzünden hiç eksik etmeyen.
Aygünaz: Nazlı güzel.
Aygüner: Ay gibi güzel ve korkusuz olan.
Aygünur: Işık saçan güzel.
Aygüsoy: Yürekli insanların soyundan gelen.
Aygüsu: Güzelliği ve saflığı karakterinde olan.
Aygüzar: Güzelliğini ve yeteneğini birleştirmiş olan.
Aygüzel: Ay kadar güzel olan.
Ayhanım: Ay kadar güzel ve saygıdeğer olan.
Ayhatun: Ay kadar güzel ve saygıdeğer olan.
Ayışığı: Işık saçan güzel.
Aykaş: Kaşları ay gibi hilal olan.
Ayla: Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi. 2. Bazı kutsal kişilerin başı üzerinde gösterilen ışık çevresi.
Aylan: Ay gibi güzel değerlere sahip
Aylin: Aydan gelen ışık.
Aynaz: Nazlı güzel.
Aynıfer: Gözün ışığı.
Aynigar: Resmedilecek kadar güzel olan.
Aynisa: Çok güzel kadın.
Ayniyet: Aslının aynısı olma, özdeşlik.
Aynur: Ay ışığı
Ayperi: Ay ve peri gibi çok güzel.
Aypınar: Hem ay, hem pınar.
Aysal: Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan.
Aysel: Bol ışıklı, ayın en çok ışığı olduğu an.
Aysema: Ay gibi parıldayan yüz
Aysen: Ay gibi güzel.
Ayser: Ay gibi aydınlık kafalı olan.
Ayseren: Güzelliğini gözler önüne seren.
Aysev: Ay gibi güzel sevgili.
Ayseven: GÜzellikleri seven.
Aysever: Ay gibi güzel ve aydınlık sever.
Aysevil: Ay gibi sevilen.
Aysevim: Ay kadar sevimli olan.
Aysıl: Aya benzeyen.
Aysın: Güzellikte üzerine yok.
Aysoy: Çok güzel bir soydan gelen.
Aysu: Ay gibi parıltılı, su gibi berrak.
Aysuda: Güzelliği suya yansımış olan.
Aysun: Ay gibi ışıltılı ve güzel.
Aysunar: Güzellik timsali.
Aysunay: Ay gibi ışık saçar,
Ayşan: Güzelliğiyle ünlenmiş olan.
Ayşe: Huzurlu ve mutlu yaşayan.
Ayşecan: Sevgiyle yaşayan.
Ayşegül: Güller içinde, mutlu yaşayan.
Ayşehan: Egemen olarak yaşayan.
Ayşen: Neşeli, gülen, aydınlık.
Ayşıl: Ay gibi ışıklı ışık saçan.
Ayşil: “Ayşıl” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Ayşim: “Ayşin” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Ayşin: Parlak, ışık saçan ay.
Ayşirin: Güzelliği ve sevimliliği benliğinde olan.
Aytan: Ayın battığı, günün açtığı an.
Ayten: Güzel bir tene sahip olan.
Aytu: Ay’a benzeyen tuğlu.
Aytül: Narin güzel.
Azade: Başı boş, serbest, özgür
Azahi: Özgürlük, hürriyet:
Azime: Büyük, yüce kararlı.
Azize: Saygın, sevgili, kutsal.
Azmidil: Gönül yüceliği.
Azra: Üstünde hiç yürünmemiş kum. 2. Yeni yetme kız.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?