A Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0

Okula yardımcı A Harfiyle başlayan matematik terimleri. A Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

5. SINIF

Geometrik cisimlerin yüzeyinin düzlemsel olarak açılması.
Sınırlı bir bölge yüzeyinin büyüklüğü.
Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç.
Atatürk, 1936 ile 1937 yıllarında “Geometri” isimli bir kitap yazmış ve yazdıklarının bir kısmını okullarda ders olarak anlatmıştır. Bugün kullandığımız pek çok matematik teriminin Türkçe karşılığını bulmuştur. Ayrıca ölçüler konusunda uluslararası standartlar getirmiştir.
Advertisement

6. SINIF

Bir veri gurubunda en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark.
Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası .
Bir şeklin kapladığı yüzey miktarını uygun araçlar ve yöntemler uygulayarak sayısal sonuçlarla belirlemek.
Bir kümenin elemanlarından bazıları ile oluşan küme .
Bir sayının asal sayı olan çarpanları.
Sadece kendisine ve 1’e kalansız bölünen 1’den büyük sayı.
(2 dışındaki asal sayılar tek sayıdır.)

9. SINIF

Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşmesiyle elde edilen noktalar kümesi.
Ucu açının köşesi olan ve iç bölgesinde açıyı iki eş açıya ayıran ışın.
Bir üçgenin kenarortaylarının kesişme noktası.
Birer kenar uzunlukları ve bu kenarlara komşu açıları eşit olan iki üçgen aksiyomu.
Bir veri grubunda veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında, en küçük değer ile ortanca değerin tam ortasındaki değer
Bir kümenin bazı elemanları ile oluşturulan küme.
İki sayı arasındaki açıklık
Sayısal bir veri grubundaki tüm verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı.
Ortak elemanları bulunmayan kümeler.
Aynı örnek uzayının alt kümesi olan ve kesişimleri boş olan
olaylar.
Aynı örnek uzayının alt kümesi olan ve kesişimleri boş olmayan olaylar.

10. SINIF

Başlangıçları ortak olan iki ışının birleşimi.
Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlem.
Koordinat düzleminde bir noktanın ordinatlar eksenine olan uzaklığı.
Koordinat düzlemini oluşturan yatay eksen (x ekseni).
İki sayı arasındaki açıklık
Başkatsayısı 1 olan ve indirgenemeyen polinom

11. SINIF

Veri grubundaki en büyük değerden en küçük değer
çıkarılarak bulunan değer.
Veri grubunda veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında, en küçük değer ile ortanca değerin tam ortasındaki değer. Şayet ortada iki değer varsa, bu değerlerin aritmetik ortalamasıdır.
Asal köşegenin üst tarafında kalan bütün elemanları 0
olan matris.
Sanal düzlemde bir karmaşık sayıya karşılık gelen noktayı
orijine birleştiren ışının x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.
Her n pozitif doğal sayısı için ardışık iki terimi arasındaki
farkı sabit olan dizi.
Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının, terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
Kesişimi boş küme olan olaylar
Advertisement

12. SINIF

Verilen iki reel sayı arasındaki bütün reel sayıları kapsayan küme.
Bir fonksiyonda bağımsız değişken artarken bağımlı
değişkenin de artması.
Düzlemsel bir eğriye sonsuzda teğet olacak biçimde çizilebilen doğru veya eğri.
Bir fonksiyonda bağımsız değişken artarken bağımlı
değişkenin azalması.


Leave A Reply