Abaza Hasan Paşa Kimdir?

0

Abaza Hasan Paşa kimdir, hayatı. Abaza Hasan Paşa ve Abaza İsyanları hakkında bilgi.

Abaza Hasan Paşa (Ölümü 1659)
Osmanlı tarihinde Abaza İsyanları diye tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında haydutluklarıyla tanınan bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada azledildiği için, Kastamonu civarında isyan ederek kendisi gibi padişaha baş kaldırmış olan İpşir Mustafa Paşa ile birleşti. Bir zaman sonra İpşir Paşa Sadrazam olunca, kendisi de tekrar Türkmen ağalığına getirildi. Fakat İpşir Paşa’nın İstanbul’da öldürülmesi üzerine ikinci defa  isyan etti. O sırada bu isyanlardan çekinen padişah kendisini Diyarbakır’a, oradan da Halep’e vali yaptı.

Advertisement

Abaza Hasan Paşa yeni Sadrazam olan Köprülü Mustafa Paşa’nın Transilvanya seferine iştirak etmemek için on beş kadar vali ve veziri de kandırarak Anadolu’da geniş bir isyan hareketi hazırlayıp başına geçti. Bu hareketten telaşa düşen padişahın emriyle Sadrazam Köprülü İstanbul’a dönerek, asilerin üzerine Anadolu Serdarı unvanıyla Diyarbakır Valisi Murtaza Paşa’yı gönderdi. Abaza Hasan Paşa kuvvetleri, bu orduyu bozguna uğratınca, Anadolu’da korkunç ve tehlikeli bir kuvvet olarak büyümeye başladı. Fakat kış gelip de askerleri beslemek güçlükleri baş gösterince, ordudan ayrılmalar başladı. Kendisine bağlı valilerden birkaçı, padişaha affettirecekleri vaadiyle Abaza Hasan Paşa’yı kandırıp Halep’e getirdiler . Bir gece konağına baskın yapıp adamlarıyla birlikte kafasını kestiler.


Leave A Reply