Abbasiler Kimdir?

0

Abbasiler kimlerdir? Abbasilerin soyu nereye dayanır? Abbasiler ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Abbasiler Dönemi hakkında bilgi.

abbasilerABBASİLER (750-1258)

İslam tarihin dördüncü bölümüdür. Abbasi hanedanı Hz.Muhammed’in amcası Abbas’a dayanır.

Emeviler bir Arap devleti iken, Abbasiler bir İslam devleti olmuştur. Bu durum Abbasi devletinin uzun ömürlü olmasına yol açmıştır.

Abbasiler Döneminde;

►Fetihlerden çok bilim ve uygarlığa önem vermişler, medrese öğretimi adı altında tarihteki ilk çağdaş öğretim başlamıştır. Başkenti Bağdat’tır.

►Eski Yunan, Hellenistik dönemine ait eserler arapçaya çevrilmiş, Rum bilginleri İslam şehirlerine kabul edildi.

►Bağdat bilim merkezi haline geldi. Bağdat medresesi devrin en ünlü medresesiydi.

►Halife Mutasım Bağdat kuzeyinde askeri ağırlıklı Samerra şehrini kurdurttu. Bu sayede komutanlık, vezirlik, valilikler türklere verildi.

►Abbasilerin, Arapların dışındaki halkına ılımlı yaklaşmaları Türklerin kitleler halinde İslam ülkelerine gelip yerleşmelerine neden oldu.

►Me’mun döneminde, matematik ve fen bilimlerinde gelişmeler görüldü. Dünyanın yuvarlaklığı ispatlandı, hacmi bulundu. Cebir bulunmuş l°lik meridyen boyu ölçülmüştür.

►Sasanilerden alman vezirlik makamı kurulmuş, divan oluşturulmuştur.

►Timar sisteminin ilk şekli olan ikta sistemi ilk kez bu dönemde uygulanmıştır.

►Diyarbakır, Malatya, Antakya, Adana, Tarsus gibi şehirlere Türkler yerleştirildi.

►Talaş savaşıyla kağıt, matbaa, barut, pusula müslümanlara Çinlilerden geçmiş, Abbasilerdende haçlı savaşları ile Avrupa’ya geçmiştir.

►İmparatorluğun parçalanmasından sonra, bu topraklar üzerinde dokuz devlet kurulmuştur. Bunlara Tavaif-i Mülük denmiştir.

(Endülüs Emevi Devleti, Tulunoğullar Akşitler, Fatimiler, Eyyubiler, Büyevhoğulları, Samanoğulları gibi)

Türklerin İslam Olmaları ve İslamlığa Hizmetleri: Emevilerin yıkıldığı Abbasilerin kurulduğu sırada, Arapların Çinlilerle yaptıkları Talaş Savaşı 751, Türkler arasında İslamiyetin yayılmasını sağladı. Abbasilerin Türklere karşı tutumları bunu daha da hızlandırdı. Türkler İslamiyetin yayılmasında korunmasında önemli hizmetlerde bulundular.

►Abbasi Devleti Moğallar tarafından 1258’de yıkıldı.


Leave A Reply