ABD Nasıl Kuruldu? ABD’nin Kuruluşu

0

Günümüzde dünyanın en büyük gücü olarak kabul edilen ABD nasıl kuruldu? ABD’nin kurulması aşaması ile ilgili maddeler halinde bilgiler.

amerika

Advertisement

ABD’NİN KURULMASI (1776)

• 1492’de Amerika’nın keşfinden sonra bu kıta, Portekiz, İspanyol, Fransız ve İngiliz sömürge alanı haline geldi.

• İngilizler önce, şimdiki ABD’nin Atlas Okyanusu kıyılarında daha sonra iç kısımlarda birçok koloni kurdular.

• Kolonilerin başında İngiliz Kralının atadığı valiler bulunuyordu. Ayrıca her koloninin bir meclisi vardı.

Advertisement

• Koloniler halkı kendilerini yönetecek eğitim ve bilgi düzeyine sahip insanlardı. Oysa ingiltere, burayı kendi sanayii için hammadde deposu, pazar ve ucuz işgücü olarak görüyordu.

• İngiliz Parlamentosu, savaşlarda bozulan ekonomik durumu düzeltmek için kolonilere satılan mallar üzerine yeni vergiler koydu.

• Koloniler bunu kabul etmeyerek İngiliz mallarını boykot ettiler. Boston limanına gelen gemilerdeki çayları denize döktüler.

• İngilizlerin de Boston limanını ablukaya almaları üzerine isyan başladı.

• Kolonilerin temsilcileri Filadelfiya’da toplanarak direnişi sürdürme kararı aldılar, İngiltere’nin uzlaşmaya yanaşmaması üzerine savaş patlak verdi.

• Bunun üzerine koloniler, bağımsızlıklarını ilan ettiler (1776). Ayrıca Kongre, İnsan Hakları Bildirisi ni kabul etti.

Advertisement

• Kolonilerin, başkomutanlığa getirdiği Corc Vaşington (George Washington) yıllarca süren savaşı başarıyla sürdürdü.

• Fransa, Hollanda ve İspanya da kolonilere yardım ettiler.

Sonunda ingiltere barış istemek zorunda kaldı.

Versay Antlaşması (1783)

ingiltere, ABD’nin bağımsızlığını tanıdı.

ABD’nin Kurulmasının Sonuçları

1. insan Hakları Beyannamesi ilan edilerek ve demokratik bir rejim kurularak Avrupa’ya bu konuda öncülük edildi.

2. ABD, Avrupa’ya karşı bir denge unsuru oldu.

3. Avrupa kültür ve medeniyeti yeni bir yayılma alanı buldu.

4. Göçler neticesinde Avrupa’da işsizlik azaldı. Siyasi ve dinî kavgalar şiddetini kaybetti.


Leave A Reply