Abdest Nasıl Alınır? Resimli Anlatım ile Abdest Almak

0

Abdest Nasıl Alınır? Resimli Anlatım ile abdestin nasıl alındığını anlatan sayfamız. Farz ve sünnete uygun bir şekilde abdest nasıl alınır?

ABDESTİN ALINIŞI:Farz, sünnet ve kurallarına uygun olarak abdest almak için aşağıdakiler sırasıyla yapılır:

1) Kollar ve paçalar yukarıya kıvrılır.

2) Mümkünse kıbleye karşı ve suyun sıçramaması için yüksekçe bir yere oturulur (Çeşme, musluk gibi zorunluluklar sebebiyle kıbleye karşı durmak ve oturmak mümkün olmuyorsa, zararı yoktur. Abdestin sevabından bir şey eksilmez).

3) “-Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek veya benzer ifadelerle abdeste niyet edilir. (Niyet Hanefî Mezhebine göre sünnet, Şafiî ve Malikîlere göre farzdır. Hanbelî Mezhebine göre de niyet abdestin sıhhat şartıdır).
Abdest Nasıl Alınır?
4) Eûzü-besmele çekilir ve yukarıda Arapça ve Türkçesi yazılan dua okunarak eller bileklere kadar üç defa yıkanır: Parmak aralarına ve yüzük varsa altına suyun nüfuzu sağlanır. (Abdest arasında okunacak besmele ile sünnet yerine getirilmiş olmaz. Hanbelî mezhebine göre, abdestin başlangıcında besmele getirmek vâciptir. Bilerek terkedilirse abdest bâtıl olur).
Abdest Nasıl Alınır?
5) Duası okunarak sağ avuçla üç defa ağıza su çekilip çalkalanır (2. şekil). Buna “Mazmaza” denir. Oruçlu olmayanların mazmazada mübalağa etmesi yani suyu boğaza kadar vardırmaları daha faziletlidir. Dişlerin misvak ve fırça ile veya baş ve şahadet parmağıyla oğularak temizlenmesi sünnettir.
Abdest Nasıl Alınır?
6) Duası okunarak sağ avuçla üç defa buruna su çekilir, sol elle sümkürülerek burun boşaltılır. Buna istinşak denir. Oruçlu olmayanların istinşakta mübalağa etmesi yani suyu burnun katı yerine kadar vardırmaları efdaldir.
Abdest Nasıl Alınır?
7) Duası okunarak yüz üç defa yıkanır. Yüz yıkanırken, suyun saç bitiminden kulak kenarlarına ve çene altına kadar ulaşmasına dikkat gösterilir.
Abdest Nasıl Alınır?
8) Duaları ayrı ayrı okunarak önce sağ, sonra sol kol üçer defa, dirseklerle beraber yıkanır.
Abdest Nasıl Alınır?
9) Duası okunarak, sağ el ıslatılır ve başın en az dörtte biri meshedilir. Başın tamamı meshedilmek isteniyorsa, iki el birden kullandır.
Abdest Nasıl Alınır?
10) Abdest alman temiz su üe ıslatılan her iki elin şahadet veya küçük parmakları üe kulakların içi, baş parmaklarla kulakların dışı, diğer parmakların üstü (yani elin dışı) ile boyunun arkası, meshedilir. Kulak ve boyun meshedilirken, ayrı ayrı duaları okunur.
Abdest Nasıl Alınır?
11) Duası okunarak önce sağ, sonra sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Ayaklar yıkanırken, parmak araları oğularak suyun nüfuzu sağlanır.
Abdest Nasıl Alınır?
Abdest aldıktan sonra, bilenlerin bir, iki veya üç defa “Kadir Suresi”ni okumaları, abdestin adabındandır ancak zorunlu değildir. Kadir Suresini bilmeyenler, Arapça veya kendi dillerinden bildikleri veya istedikleri duaları yaparlar.

Suyu lüzumu kadar kullanmak, sırasına uymak, manasız söz ve davranışlardan kaçınmak da abdestin adaplarından biridir.

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?