Abdestin Farzları ve Sünnetleri Nelerdir? (Maddeler Halinde)

0
Advertisement

Abdest nasıl tanımlanır? Abdestin farzları nelerdir? Abdestin sünnetleri nelerdir? Abdest alırken neleri yapmak sünnettir neleri yapmak mekruhtur?

Bazı ibadetlerden önce, vücudun muayyen bölgelerini usulüne uygun olarak yıkamak veya meshetmek işine abdest denilmektedir.

Abdest, basit anlamda şu şekilde tarif edilebilir : “Yüzü, dirseklerle beraber elleri yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, topuklarla beraber ayakları yıkamak”tır.

Abdest

Abdestin Farzları

 1. Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak.
 2. Yüzü bir kere yıkamak.
 3. Başın en az dörtte birini meshetmek.
 4. Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak.

Abdestin Sünnetleri

 1. Abdest almaya Eüzubesmele ile başlamak.
 2. Niyet etmek.
 3. Elleri bileklere kadar yıkamak.
 4. “Mazmaza”yani ağıza su alıp, çalkalamak.
 5. Dişleri misvak veya fırça ile yıkamak, yahut baş ve şahadet parmağı ile ovmak.
 6. “İstinşak” yani buruna su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, bu suyu çıkarmak. (Oruçlu Kimse ağıza ve buruna su alırken, boğazına kaçırmamaya dikkat etmelidir).
 7. El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak ve parmak aralarını ovarak yıkamak. Parmakta yüzük varsa, ileri geri oynatarak yüzük altına suyun nüfuzunu sağlamak.
 8. Başın tamamını meshetmek (Malikî ve Hanbelî mezheplerinde başın tamamını meshetmek farzdır).
 9. Abdest suyunun tene kadar ulaşmasını sağlamak için varsa bıyık, sakal ve kaşları ovmak.
 10. Kulakları ve boynu meshetmek. Kulağın içi, şahadet parmağı veya küçük parmakla; dışı, baş parmakla; boyun, elin dışı ile meshedilir.
 11. Düzene uymak. Yani sırası ile elleri yıkamak, ağız ve buruna su vermek, yüzü yıkamak, başı, kulakları ve boynu meshetmek, ayakları yıkamak.
 12. Çift organ ya da bölgelerden önce sağdan başlamak (önce sağ el, sağ ayak, sağ kulak gibi).
 13. Abdest bölgelerini üçer defa ve ovarak yıkamak.
 14. Abdest alırken ara vermemek, organın ya da kısmın biri kurumadan diğerini yıkamak. Bu durum Malikî ve Hanbelî mezhebinde sünnet değil, farzdır.

Abdest alırken kıbleye dönmek, başkasından yardım istememek, lüzumsuz yere konuşmamak, suyu üzerine sıçratmamak abdestin adabından sayılmaktadır.

ABDEST ALIRKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER:

 1. Suyu gereğinden az veya çok kullanmak.
 2. Lüzumsuz konuşmak, manasız hareketler yapmak.
 3. Temiz olmayan bir yerde abdest almak.
 4. Abdestin sünnetlerini terk etmek.
 5. İhtiyacı olmadığı halde, abdest alırken, başkasından yardım istemek (Hastalık, organ eksikliği, yaşlılık gibi durumlarda yardım istenebilir).

Advertisement

Leave A Reply