Abdülhak Adnan Adıvar Hayatı

0

Abdülhak Adnan Adıvar Kimdir? Abdülhak Adnan Adıvar hayatı, biyografisi, eserleri hakkında bilgi.

Abdülhak Adnan Adıvar

Abdülhak Adnan Adıvar

Abdülhak Adnan Adıvar Hayatı

Abdülhak Adnan Adıvar; yazar, siyaset adamıdır (Gelibolu 1883-İstanbul 1955). İstanbul’daki tıbbiye öğreniminden sonra II. Abdülhamit baskısından kurtulmak için Avrupa’ya kaçtı, Berlin ve Zürih’te iç hastalıklarında uzmanlaştı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra (1908) yurda dönerek Tıbbiye’de öğretim görevinde bulundu. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kızılay (Hilâl-ı Ahmer) ve sağlık işleri yöneticiliklerinde görev aldı. Mütarekede son Meclis-i Mebusan’a İstanbul milletvekili olarak girdi, İstanbul’un işgali üzerine eşi Halide Edip ile birlikte Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katıldı.

Birinci TBMM’ye girerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yaptı, ikinci toplantı yılında TBMM ikinci başkanlığına seçildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer aldı (1924), partinin kapatılışından sonra (1925) önemini ve etkinliğini yitirdi. İzmir Suikasti sırasında gıyaben yargılanınca (1925), eşinin rahatsızlığı yüzünden bulunduğu Avrupa’dan yurda dönmedi.

İngiltere ve Fransa’da bazı üniversitelerde okutmanlık yaptı, ansiklopedi çalışmalarına katıldı, yurda dönünce İslâm Ansiklopedisi Yazı Kurulu Başkanlığı’na getirildi (1940). Ölümüne kadar bu görevi yürütürken 1950-1954 arasında bağımsız milletvekili olarak TBMM’de bulundu. Hekim ve politika adamı olarak yurt içindeki önemli görevlerinden sonra yurt dışında bilim ve felsefe çalışmalarına yöneldi, Türk tarihini bu açıdan inceleyerek özgün eserler ortaya koydu.

Başlıca eserleri: Osmanlı Türklerinde İlim (1939’da Fransızca, 1943’te Türkçe yayımlandı), Tarih Boyunca İlim ve Din (2 cilt 1944, 1969), Bilgi Cumhuriyeti Haberleri (deneme, 1945), Dur, Düşün (denemeler, 1950), Hakikat Peşindeki Emeklemeler (denemeler, 1954).


Leave A Reply