Abdülhak Adnan Adıvar Kimdir?

0

Abdülhak Adnan Adıvar kimdir, ne yapmıştır? Abdülhak Adnan Adıvar’ın hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgi.

Abdülhak Adnan Adıvar

Abdülhak Adnan Adıvar (1881-1955) Kimdir?

Yazar ve düşünce adamıdır. Gelibolu’da doğdu. Üniversite öğrenimini Tıbbiye’de, bugünkü Tıp Fakültesinde tamamladı. Döneminin baskılarına dayanamayarak yurt dışına çıktı. Dönüşünde aynı okulda profesör oldu. Hilali Ahmer (Kızılay) Müfettişi olarak I. Dünya Savaşına katıldı. Milletvekili seçildi.

Mehmet Emin Yurdakul ve Yusuf Akçura ile birlikte Milli Türk Fırkası’nı kurdu. Eşi Halide Edip Adıvar ile birlikte Kurtuluş Savaşına katıldı. 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer aldı. Ardından 8 yıl süreyle yurt dışında Türkçe öğretmenliği yaptı. Yurda dönüşünde İslam Ansiklopedisi’nin Yazı Kurulunu yönetti.

Abdülhak Adnan Adıvar, Cumhuriyet gazetesinde ve Yeni Ufuklar dergisinde düşünce yazıları yayımladı. Bilim tarihi ile ilgili düşüncelerini ve bilim-din ilişkisini tartıştığı görüşlerini kitap haline getirdi.

Bazı eserleri:

Faust (1940), Osmanlı Türklerinde İlim (1940), Tarih Boyunca İlim ve Din (1944), Bilgi Cumhuriyeti Haberleri (1945), Farabi (1947), Bizans’ta Yüksek Mektepler (1953).

Başvurulacak Kaynak:

Halide Edip Adıvar, Doktor Adnan Adıvar (1956).


Leave A Reply