Abdülkadir Meragi Hayatı

0
Advertisement

Abdülkadir Meragi Kimdir? Abdülkadir Meragi hayatı, eserleri, Abdülkadir Meragi hakkında bilgi.

ABDÜLKADİR MERAGİ (Ö. 1434)

On beşinci yüzyıl başlarında yaşamış büyük bir Türk musiki üstadıdır. Bilgisinden ötürü kendisine Hoca, sesinin güzelliğinden dolayı da Guyende lakapları verilir. Azerbaycan’ın Meraga kasabasında doğduğu için kendisine Meragi denir. Onu musikiye çalıştıran babası Gıyasüddini Gaybi olmuştur. İlkin Tebriz’de bulundu. Hüseyin İbni Şeyh Uveys’ in, sonraları da Sultan Ahmet Celayiri’nin maiyetinde bulundu. Timur Azerbaycan’ı işgal edince, Sultanla birlikte Bağdat’a kaçtı. Timur Bağdat’ı da zaptedince öbür bilim adamlarıyla birlikte Abdülkadir de Semerkant’a götürüldü. Timur ölünce onun dördüncü oğlu Şahruh’un maiyetine girdi. Musiki teorilerine dair olan kitabı «Cami-ül El-han» ı 1415 te ona sundu. Bundan başka «Makasıd-ül Elhan», «Fevaidi Aşere», «Şerh-i Kitab-ül Edvar» adlı eserleri yazdı. Farabi ve İbni Sina’dan sonra doğu musikisinde üçüncü üstat sayılır. Bugün müzik tarihiyle uğraşan Avrupa bilginlerinin büyük bir kısmı onun teorilerinden hayranlıkla bahsederler.


Leave A Reply