Abdullah bin Abdülmüttalip Hayatı Kısaca

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in babaları Abdullah bin Abdülmüttalip hayatı hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Abdullah bin Abdülmüttalip Kimdir?

Abdullah bin Abdülmüttalip Hayatı Kısaca

ABDULLAH bin ABDÜLMUTTALİP, Hz. Muhammet‘in babası (Mekke ?-Medine 570). Doğum tarihi kesin bilinmez. Ölümünde 25 ya da 27 yaşlarında olduğuna bakılırsa, 543-546 arasında doğduğu söylenebilir. Kureyş Kabilesi’nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalip’in 10. oğludur. İnanışa göre Abdülmuttalip, Zemzem Kuyusu’nu kazarken Kureyş Kabilesi’nin karşı çıkması üzerine kendisini savunacak 10 oğlu olursa birini Tanrı’ya kurban kesmeyi adar.

Abdullah 10. oğul olarak dünyaya gelince bu adağını anımsar ve oğullarından birini kurban etmek için aralarında ok çeker. Ok Abdullah’a düşer. Abdülmuttalip onu kurban edeceği sırada Kureyş işe karışır ve ona karşılık 100 deve kurban edilerek Abdullah kurtarılır. Abdullah daha sonra Zühreoğulları’ndan Vehb’in kızı Amine ile evlendi ve bu evlilikten Hz. Muhammet dünyaya geldi. Abdullah, Hz. Muhammet’in doğumundan iki ay önce Suriye’ye yaptığı bir ticaret yolculuğunun dönüşünde öldü.


KAYNAK 2

ABDULLAH bin Abdülmuttalip (543-570).Hazreti Muhammed’in babasıdır. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Abdülmuttalip’in onuncu oğludur. Mekke’de doğmuştur. Hakkındaki bilgilerin çoğu tam ve kesin değildir. Yaygın bir rivayete göre babası Abdülmuttalip, Zemzem Kuyusunu kazarken, Kureyşliler’in çıkaracağı zorluklara karşı kendini koruyacak on oğlu olursa, onuncusunu putlara kurban etmeyi adamış. Abdullah dünyaya gelince, kahinler Abdülmuttalip’e bu adağını hatırlatmışlar. Başka bir kahinin tavsiyesi üzerine, yüz deve kesmek suretiyle oğlunu kurban etmekten kurtulmuş.

Abdullah’ın doğum ve ölüm yılları tam olarak belli değildir. 25 ve ya 27 yaşında iken Peygamber’in annesi Amine ile evlendiği, Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumundan iki ay önce, Şam’a yaptığı bir ticari seferden dönüşünde, Medine’de hastalanarak öldüğü kuvvetle söylenen rivayetler arasındadır. İslam inanışlarına göre Abdullah’ın yüzünde bir nur vardı. Amine, Peygamber’e gebe kaldıktan sonra bu nur ona, doğduktan sonra da Muhammed’in kendisine geçmiştir. “Nübüvvet Nuru” denen bu aydınlık Peygamberlik işaretlerinden biridir.


Leave A Reply