Abdülmümin Bin Ali Kimdir?

0
Advertisement

Abdülmümin Bin Ali kimdir? Abdülmümin Bin Ali hayatı, biyografisi, Muvahhidler Devleti’nin kuruluşu ve dönemi hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Abdülmümin Bin Ali Kimdir?

Abdülmümin Bin Ali Kimdir?

Abdülmümin Bin Ali; Muvahhidler Devleti’ni kurucusudur (Tlemsen 1094-Sala 1163).

Din eğitiminden geçti. Murabıtların son dönemlerinde beliren gevşekliğe karşı çıkan ve çevresinde kalabalık bir yandaş kitlesi toplayan Muhammet bin Tumart adlı yenilik yanlısı Berberi şeyhi, onu yanına alarak Murabıtlara karşı yürüttüğü mücadeleyi ona bıraktı. Muhammet bin Tumart ölümünden bir süre önce Abdülmümin’i yerine geçecek kişi olarak seçti (1130). Abdülmümin saltanatının ilk yıllarında Muhammet bin Tumart’ ın kurumlarını sağlamlaştırmakla geçirdi. Düşman olarak bellediği Murabıtlara karşı savaşmak için yeterince güçlenmeyi bekledi. Daha sonra harekete geçerek Murabıtlar Hükümdarı Tafşin bin Ali’yi Tlemsen yakınlarında yendi. Fas’ı ele geçirdi ve Murabıtlara son vererek başkentleri Marakeş’i ele geçirdi (1147). Böylece Muvahhidler (Allah’ın birliği, Birlikçiler) Devleti’ni kurdu. Murabıtların çöküşünden sonra Endülüs’te bir otorite boşluğu ortaya çıktı.

Abdülmümin 1145’te Endülüs’e bir ordu göndererek kısa sürede oradaki Müslüman bölgelere egemen oldu. İşbiliyye’yi başkent yaptı, Endülüs’te güçlü bir yönetim kurdu. 1151-1152’de Beni Hammat Devleti’ni ortadan kaldırdı. 1160’ta Kuzey Afrika’da bazı yerleri ele geçiren Sicilya Kralı II. Roger ile savaştı ve burayı da denetimi altına aldı. Selahattin Eyyubi, Franklarla yaptığı savaşta ondan yardım istedi. Abdülmümin uzun süren hükümdarlığı döneminde Kuzey Afrika’nın batı kesimini ele geçirdi, İspanya’yı devletinin sınırları içine kattı. Ülkesinde yeni kentlerin temellerini attı, bayındırlık çalışmaları yaptı. Güçlü donanması için birçok liman yaptırdı. İslâm dünyasında ilk kadastro örgütü onun döneminde kuruldu. Ölümü üzerine yerine oğlu Seyyit Ebu Yakup Yusuf geçti.

Advertisement

Leave A Reply