Abdurrahman Gazi Kimdir?

0
Advertisement

Abdurrahman Gazi hayatı, hakkında bilgi. Osmanlı komutanlarından Abdurrahman Gazi.

ABDURRAHMAN GAZİ (Ö. 1329)

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında kahramanlığı ile tanınmış komutanlarımızdandır. Kendisine Abdurrahman Alp denildiği de vardır. Daha Ertuğrul Bey zamanında tanınmaya başlamış, Osman ve Orhan devrindeki muharebelerde bulunmuştur. Aydos Kalesi fatihi olarak tanınır. Arkadaşı Akça Koca ile Kocaeli’nin alınmasında bulunduğu gibi, Yalakabad (Yalova) muharebesinde de bulunmuştur.

Onun Aydos Kalesi fethine ait rivayet halinde bir aşk macerası da vardır: Aydos Kalesi kuşatıldığı zaman, kale komutanının kızı uzaktan Abdurrahman’ı görüp aşık olmuş, ona üzerinde mektup sarılı bir taş atmış. Bu mektupta kaleye gece ne şekilde girmek lazım geldiği yazılı imiş. Abdurrahman gece seksen kişilik bir kuvvetle girip kaleyi zaptetmiş. Bir iki gün sonra da kuşatma komutanı Konuralp tarafından, kale komutanının kızıyla birlikte kalenin zaptı haberini Orhan’a götürmeye görevlendirilmiş. Orhan da kalenin alınmasına yardım eden kızı mükafat olarak Abdurrahman’a vermiş.


Leave A Reply