Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Abdürrezzak Abdi Efendi hayatı, Abdürrezzak Abdi Efendi kimdir? Abdürrezzak Abdi Efendi hakkında bilgi.

Abdürrezzak Abdi Efendi (Ölümü 1914)

On dokuzuncu yüzyılın sonlarıyla yirminci yüzyılın başlarında, İstanbul’da büyük şöhret kazanmış bir halk sahne sanatkarıdır. Gelmiş geçmiş tuluat artistlerinin hemen en kuvvetli ve en kıymetlisidir. Tahsili ve sanat kültürü yoktur. Fakat doğuştan kabiliyetli oluşu onu halkın gözbebeği haline getirmiştir. İnce nükteleri, kaba olmayan tavır ve şakalarıyla zamanının en efendi komedi sanatkarı idi. Bir ara II. Abdülhamit’in saray sahnesinde çalıştı. 1908 inkılabından sonra saraydan ayrılıp tekrar sahneye döndüyse de yaşlanmış olduğundan artık eski kıvraklığını kaybetmişti. Kel Hasan Efendi onun yetiştirmelerindendir.


Leave A Reply