Abide-i Hürriyet Anıtı Nerededir? Neden Yapıldı? Anlamı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Abide-i Hürriyet Anıtı nerededir? Abide-i Hürriyet neden ve ne zaman yaptırılmıştır, anlamı nedir, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Abide-i Hürriyet Anıtı

Abide-i Hürriyet Anıtı

Abide-i Hürriyet Anıtı Hakkında Bilgi

Abide-i Hürriyet Anıtı; siyasal yaşamımızda önemli yeri olan 31 Mart Olayı (yeni takvimde 13 Nisan 1909) sonucu şehit olanlar için İstanbul’un Şişli semtinde Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne dikilmiş anıttır.

İkinci Meşrutiyet’ in (23 Temmuz 1908) getirdiği yenileşme hareketlerine ve biçimsel de olsa özgürlüklere karşı, gerici çevrelerin, özellikle Derviş Vahdeti’nin Volkan gazetesindeki yazılarıyla artan tepkiler 31 Mart 1909 (13 Nisan) günü bir ayaklanmaya dönüştü. Karışıklarda kan dökülmesi sonucu Selanik’te hazırlanan Mustafa Kemal’in de görevli bulunduğu Hareket Ordusu Mahmut Şevket Paşa’nın komutasında Yeşilköy’de karargâh kurdu. 14 Nisan 1909 (27 Nisan) günü asilerin egemen olduğu kente karşı yürüyüşe geçti. Bu çatışmalarda şehit olan subay ve erlerle ayaklanmanın başladığı ve kentin asiler elinde kaldığı günlerde şehit olan subay ve erlerin anılarını yüceltmek amacıyla anıt yaptırılması planlandı. Projesi Mimar Muzaffer Bey’ in olan örme taştan, dış görünüşü top namlusunu andıran anıt yaptırıldı.

71 özgürlük şehidinin kemikleri 23 Temmuz 1911 günü Enver Paşa’nın da katıldığı büyük bir törenle buraya taşındı. 29 Mayıs 1913’de bir politik cinayete kurban giden Mahmut Şevket Paşa da buraya gömüldü. Ayrıca Almanya’da bir Ermeni’nin öldürdüğü eski sadrazamlardan Talat Paşa’nın (1921) kemikleri 1931’de, Taifte 1884’de ölen Mithat Paşa’nın kemikleri 1951’de Türkiye’ye getirilerek buraya gömüldü. 1956’da ölen İttihat Terakki Fırkası Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bleda’ nın da mezarı buradadır. Mezarı Türkmenistan’da bulunan Enver Paşa’nın kemikleri de 1996’da getirilerek burada yapılan bir türbeye gömüldü

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?