Abidei Hürriyet Anıtı Nerededir? Neden Yapıldı? Anlamı Hakkında Bilgi

0

Abide-i Hürriyet Anıtı nerededir? Abide-i Hürriyet neden ve ne zaman yaptırılmıştır, anlamı nedir, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Abide-i Hürriyet Anıtı

Abide-i Hürriyet Anıtı

Abide-i Hürriyet Anıtı Hakkında Bilgi

Abide-i Hürriyet Anıtı; siyasal yaşamımızda önemli yeri olan 31 Mart Olayı (yeni takvimde 13 Nisan 1909) sonucu şehit olanlar için İstanbul’un Şişli semtinde Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne dikilmiş anıttır.

İkinci Meşrutiyet’ in (23 Temmuz 1908) getirdiği yenileşme hareketlerine ve biçimsel de olsa özgürlüklere karşı, gerici çevrelerin, özellikle Derviş Vahdeti’nin Volkan gazetesindeki yazılarıyla artan tepkiler 31 Mart 1909 (13 Nisan) günü bir ayaklanmaya dönüştü. Karışıklarda kan dökülmesi sonucu Selanik’te hazırlanan Mustafa Kemal’in de görevli bulunduğu Hareket Ordusu Mahmut Şevket Paşa’nın komutasında Yeşilköy’de karargâh kurdu. 14 Nisan 1909 (27 Nisan) günü asilerin egemen olduğu kente karşı yürüyüşe geçti. Bu çatışmalarda şehit olan subay ve erlerle ayaklanmanın başladığı ve kentin asiler elinde kaldığı günlerde şehit olan subay ve erlerin anılarını yüceltmek amacıyla anıt yaptırılması planlandı. Projesi Mimar Muzaffer Bey’ in olan örme taştan, dış görünüşü top namlusunu andıran anıt yaptırıldı.

71 özgürlük şehidinin kemikleri 23 Temmuz 1911 günü Enver Paşa’nın da katıldığı büyük bir törenle buraya taşındı. 29 Mayıs 1913’de bir politik cinayete kurban giden Mahmut Şevket Paşa da buraya gömüldü. Ayrıca Almanya’da bir Ermeni’nin öldürdüğü eski sadrazamlardan Talat Paşa’nın (1921) kemikleri 1931’de, Taifte 1884’de ölen Mithat Paşa’nın kemikleri 1951’de Türkiye’ye getirilerek buraya gömüldü. 1956’da ölen İttihat Terakki Fırkası Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bleda’ nın da mezarı buradadır. Mezarı Türkmenistan’da bulunan Enver Paşa’nın kemikleri de 1996’da getirilerek burada yapılan bir türbeye gömüldü.

31 MART OLAYI (13 Nisan 1909)
Nedenleri
 1. İttihat ve Terakki karşıtlarının çeşitli yollarla yürüttüğü şiddetli muhalefet
 2. İttihat ve Terakki’nin, yönetime tamamen egemen olamaması
 3. Muhalefetin kışkırtmaları,
 4. Toprak kayıplarının halkta yarattığı hoşnutsuzluk
 • • İsyancılar 31 Mart 1909’da (Miladî takvime göre 13 Nisan) ayaklanarak “Şeriat isteriz.” diye Meclisin kapısını tuttular. Hükümetin gevşek davranması sonucu kısa sürede İstanbul’u denetimlerine geçirdiler.
 • • İsyan haberi Selânik’te duyulur duyulmaz, özel surette hazırlanan ve Hareket Ordusu diye bilinen bir kuvvet İstanbul’a hareket etti. Bu ordunun kurmay heyeti içinde Mustafa Kemal‘de vardı.
 • • Hareket Ordusu İstanbul’a girdi ve bazı ufak çarpışmalardan sonra isyancılar teslim oldular. Yıldız Sarayı, Hareket Ordusu kuvvetleri tarafından sarıldı.
Sonuçları
 1. Meclis, II. Abdülhamit‘in tahttan indirilmesini ve yerine kardeşi Reşat Efendi’nin V. Mehmet adıyla tahta geçirilmesini kararlaştırdı. Abdülhamit de Selânik’e gönderildi.
 2. 31 Mart Ayaklanması, Osmanlı tarihinde devlet düzenini değiştirmeye yönelik ilk isyan hareketidir.
 3. İlk kez bir padişah, meclis kararıyla tahttan indirilmiştir.

31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra da iç sorunların ağırlığı nedeniyle ülkede tam bir düzen sağlanamadı.

Sürüp giden kargaşa;

 • •Avusturya-Macaristan’ın, Bosna Hersek’i ülkesine katmasını,
 • • Bulgarların bağımsızlıklarını ilan etmelerini kolaylaştırdı.
 • • Giritliler ayaklanarak Yunanistan’a katıldıklarını ilan ettiler. (Osmanlı Devleti, bu kararı ancak Londra ve Bükreş [1913] antlaşmalarıyla kabul etti.)

Leave A Reply