Abidos (Mısır) Antik Kenti Tarihi Özellikleri Eserleri Hakkında Bilgi

0

Abidos (Mısır) nerededir? Abidos (Abydos) kentinin özellikleri, tarihçesi, tapınakları, tarihi eserleri hakkında bilgi.

Abydos

Abidos (Mısır) Antik Kenti

Abidos (Abydos) Mısır’da eski kenttir. Kahire nin güneyinde, bugünkü el-Arabat el-Mafduna kasabası yakınındadır. Abydos, Yukarı Mısır’da hüküm süren I. Sülale döneminde VIII. Nom’un başkentiydi. Söylenceye göre Yeraltı Tanrısı Osiris’in başı buraya gömülüydü. Kentin önemi, 5. Sülale döneminde Osiris kültünün gelişmesiyle arttı. Khenti-Amentiu Tapınağı’nın yerine yaptırılan ünlü Osiris Tapınağı, 6. Sülale’den I. Pepi’nin buyruğuyla baştan başa yenilendi ve 12. Sülale’den gelen firavunlarca da büyük ölçüde genişletildi. 18. Sülale’den I. Ahmosis küçük bir tapınak, III. Thutmosis ise çok daha geniş bir tapınak yaptırdı, Thutmosis, tapınağını granit bir geçit aracılığıyla mezarlıkla birleştirdi, III. Ahmosis Tapınağı’nı bir kez daha yeniden yaptırarak içine tek parça bir sunak yerleştirdi.

Abydos’ta I.-30. Sülaleler’den gelen firavunların (yaklaşık İÖ 3100-341) mezarları vardır. Dinine bağlı Mısırlılarca Abydos hac yeri olarak kabul edildi ve Osiris’in mezarı yakınlarında üzerinde ölünün adı, unvanları ve tanrıya ettiği dualar yazılı binlerce mezar taşı buldu. Abydos’ta bazı firavunların mezar anıtlar da vardır. I. Seti tapınağı bunların en güzelidir. Kutsal yerler krala ve Mısır’ın başlıca tanrıları olan Osiris, İsis, Horus, Sokoris ve Nefertum’a adanmıştır. Galerilerde Seti ve oğlu Ramses’in kabartmaları görülür.

Abydos

Bu küçük tapınağın yanında II. Ramses’in tapınağı yükselir. Tapınağın arkasında I. Seti tarafından yaptırılan ve Osireion adıyla bilinen yapı firavunun mezarı olabilir. Firavun Mermeptah döneminde tamamlanan yapı, bir su kanalıyla çevrelenmiş 10 tek parça sütunlu bir merkez platformla yerin altında kemerli bir holü içerir. II. Ramses’in babası II. Seti’nin (İÖ 1303-1290) tapınağında bulunan Abydos tabletlerinde, Menes’ten başlayarak hüküm süren tüm Mısır firavunlarının adları yazılıdır. Osiris Tapınağı’nda ele geçen benzeri bir eser de British Museum’da bulunmaktadır. Bu yazıtlar Mısır firavunlarının hüküm sürdükleri tarihleri kronolojik olarak belirttiğinden önem taşırlar.

Yazıtlardan 12. Sülale döneminden başlayarak Osiris’in ölüp yeniden dirilmesiyle ilgili gösteriler ve gizli törenler yapıldığı da anlaşılmaktadır. Tapınakların çevresinde yalnızca Mısırlılara değil, tarihöncesinden Roma çağına kadar değişik tarihlerden kalma mezarlıklar da vardır.


Leave A Reply