Açı Çeşitleri Etkinliği, Açı Çeşitlerini Modelleyerek Etkinlikle Öğrenme

0
Advertisement

Açı çeşitlerini daha iyi anlayabilmek için yapılabilecek etkinlik örneği. Pipetlerle açı çeşitlerini modelleme, etkinliği örneği.

Açı Çeşitleri Etkinliği – Modelleme

Açıları bir etkinlikle öğrenmeye ne dersiniz. Tam açı, geniş açı, dik açı ve dar açıyı pipetlerle modelleyerek hazırlayabileceğiniz bir etkinlik için açıklamalar.

Açı Çeşitleri Etkinliği - Modelleme

Kullanılacak Malzemeler:

Renkli kağıt (Beyaz da olur ama renkli kağıdın üzerinde daha güzel durur diye düşündük)
Üç farklı renkli pipet
Yapıştırıcı
Makas

Açı Çeşitleri Etkinliği - Modelleme

Yapılışı:

Pipetleri kağıda sığacak şekilde doyutlarda ölçük kesin. Her açı için aynı boyda kesilmiş iki pipete ihtiyaç var. Dört açı çeşidini kağıdın üzerine yapıştırmadan yerleştirip, yerlerini ayarlayın. Hemen hatırlatalım dar açı 0 dan 90 dereceye kadar olan açılardı. En büyük dar açı 89 derecedir. Dik açı 90 derecedir. Geniş açı 90 dereceden 180 dereceye kadar olan açılardır. En küçük geniş açı 91 derece en büyük geniş açı 179 derecedir. Tam açı ise 180 derecedir. Kağıda pipetleri yerleşitirirken bu bilgileri göz önünde tutalım. Sonrasında pipetleri yapıştıralım. Hazırladığımız açıların altına açının çeşidinin ismini ve isterseniz açı aralığını eklemeyi unutmayın.

Advertisement

Açı Çeşitleri Etkinliği - Modelleme

AÇI

Açı; Köşe adı verilen bir geometrik noktadan çıkan iki doğru çizginin meydana getirdiği bir geometrik şekildir. İki doğruya açının kenarları denir. Bir açının büyüklüğü kenarlarının uzunluğuna değil, iki kenarının arasındaki açıklığa bağlıdır. Bu da «iletki» (minkale) denilen yarım çember biçimindeki bir aletle ölçülür. Açı ölçü birimi, daire 360 eşit parçaya bölündüğü kabul edildiği takdirde, «derece»; 400 eşit parçaya bölündüğü kabul edildiği takdirde de «grat» tır. Açılar, köşelerine verilen harf ortaya gelmek üzere, üç harfle ifade edilir: AOB açısı gibi. O noktası açının köşesi, OA ve OB doğruları da kenarlarıdır. Bir açıyı köşesinden geçerek iki komşu ve eşit açıya ayıran doğruya «açıortay» denir. Başlıca açı çeşitleri şunlardır:

 • Tam açı: Bir doğru çizgi, bir noktası etrafında tekrar kendi üstüne gelinceye kadar döndürüldüğünde meydana gelen açıdır.
 • Doğru açı: Bir kenarı öbür kenarının uzantısı olan açıdır. (180 derece, veya 200 grat.)
 • Dik açı: Doğru açının yarısı büyüklüğünde olan açıdır. (90 derece veya 100 grat.)
 • Dar açı: Dik açıdan daha küçük olan açıdır.
 • Geniş açı: Dik açıdan daha büyük olan açıdır.
 • Ters açılar: Kenarları birbirlerinin uzantılarından ibaret olan açılardır.
 • Komşu açılar: Birer kenarları ve köşeleri ortak olan ve öbür kenarları ortak kenarın başka başka tarafında bulunan iki açıdır.
 • Birbirlerini tümleyen açılar: Toplamı bir dik açıya eşit iki açıdır.
 • Birbirini bütünleyen açılar: Toplamı 180 dereceye eşit iki açıdır.
 • Yöndeş açı: İki paralel doğruyu bir doğru kesince, kesen doğrunun aynı yönünde, kesilen doğruların biri içinde, biri dışında olan açılardır.
 • Ters açılar: İki paralel doğruyu bir doğru kesince, kesilen doğruların aynı yönünde bulunan açılardır. İki çeşittir: Açı kesilen doğruların içerisinde ise iç ters açı; kesilen doğruların dışında ise dış ters açı denir.
 • Karşı durumlu açılar: İki paralel doğruyu bir doğru kesince, kesen ve kesilen doğrunun aynı tarafındaki açılara denir.
 • Yan durumlu açılar: İki paralel doğruyu bir doğru kesince, kesen ve kesilen doğruların farklı taraflarında bulunan yan durumlu açılara denir.
 • Merkez açısı: Köşesi bir dairenin merkezinde bulunan açıdır.
 • Çevre açısı: Köşesi bir dairenin, çemberi üzerinde bulunan açıdır.
 • Kiriş – teğet açısı : Bir dairenin aynı noktasından çizilen bir teğetle bir kiriş arasındaki açıdır.
 • İki düzlemli açı: Aynı doğrudan geçen iki yarım düzlemin meydana getirdiği açıdır.


Leave A Reply