Ada Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Ada ne anlama gelir? Ada kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire
“İnziva yerim bazen limanda bir şileptir, bazen bir ada.” – R. H. Karay
2. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm
3. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan
4. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu
pek büyük (gemi)
Amber balığı
Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aşınımdan dolayı ortaya çıkmış tepe
Yalnız bir yanından ana karaya bağlı, öbür yanları suyla çevrili kara parçası
“Anadolu bir yarımadadır. Balkan Yarımadası.”
Birbirine bitişik büyük yapılar, blok
1. Ballıbabagillerden, yurdumuzda çok yetişen tüylü ve beyazımtırak yaprakları olan güzel kokulu bir bitki, dağ çayı (Salvia officinalis)
2. Bu bitkiden yapılan sıcak içecek
“Bize iki ada çayı yap.” – S. F. Abasıyanık
İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi
Bir dilin veya ağzın yayıldığı alanda farklı bir dil veya ağız özelliği bulunan küçük bölge
Zambakgillerden, soğanından ilaç olarak yararlanılan birtakım maddeler elde edilen çok yıllık bir bitki (Urginea maritima)
Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
Kavşak içindeki hareketleri düzenleyen, üçgen, daire, dörtgen, damla vb. şekillerde olabilen ve dış kenarları bordür taşı ile sınırlandırılmış yapı
Evcil cinsleri de olan, tavşana yakın bir kemirici memeli, yaban tavşanı (Oryctolagus cuniculus)
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
Su yüzüne kadar çıkan yuvarlak mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol


Leave A Reply