Adalet ve Zulüm İle İlgili Kompozisyon

0

Adalet, adaletli kişiler, zulüm, iyilik ve kötülük konulu kompozisyon örneği. Adalet ve zulüm ile ilgili yazı, kompozisyon.

Adalet ve Zulüm

Advertisement

Adil olmak insanı insan yapan temel niteliklerden biridir. Bütün çıkarlardan uzak olarak, hayatı pahasına da olsa, hakkı aramak, hakkı hak edene teslim etmek ancak karakter sahibi insanların harcıdır; sağlıklı bir ruh ve temiz bir vicdan ister. Böyle insanlar, şartlar ne olursa olsun, er geç hakkın yeryüzünde temsilcisi olacaklar ve en büyük zaferlerin yaratılmasında büyük rol oynayacaklardır. Çünkü, yalan ve hile ile yapılmış her iş bir gün yıkıma uğramaya mahkumdur. Yaşayan ve ölümsüz olan ancak Hak’tır. Hakkın ve adaletin olduğu yerde huzur ve mutluluk vardır.

İçleri kara ihtiraslarla dolu kötü insanlar her zaman vardır. Bunlar hak ve adalet fikrinden yoksundurlar. Güvendikleri tek şey, kaba kuvvetleridir. Vurup kırmayı, hak yemeyi, masumları ezmeyi kaba ruhlarını doyuran bir hüner sayarlar, çevrelerinde dehşet, nefret ve acı uyandırırlar. Tarihte birçok örneklerden de anlayacağımız gibi zalim kimseler tarafından idare edilen toplumlar bir çok yıkıntılara uğramışlar, başkaldırmışlar ve türlü tehlikelerle karşı karşıya kalmışlardır. Zulüm ebedi olarak yaşayamaz.

Bir de bunun tersini düşünelim. Büyük işler başarmış, hünerler göstermiş, nazik ve dürüst bir insanı ele alalım, Eğer bu insan bütün bu meziyetlerine karşılık hasis davranırsa çevresindekiler tarafından sevilmez. Çünkü hasislik, çevrede kötü tepkiler uyandıran çirkin bir huydur. Eli sıkı olan insanın kalbinin zengin olabileceği düşünülemez.

Bütün çabalarımız mükemmel insan olmak yolundadır. O halde mükemmel insan olmanın şartlarına ciddi olarak uyalım; âdil, iyiliksever ve eli açık olalım.

Advertisement


Leave A Reply