Adam İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Adam Geçen

0

İçinde adam kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Adam hakkında deyimler ve anlamları, hakkında bilgi.

Adam İle İlgili Deyimler

Adam İle İlgili Deyimler

 • *** adam beğenmemek
  herkesi değersiz görmek.
 • *** adam değilim
  “herhangi bir durumun gerçekleşmemesi durumunda, kendisinin insan sayılamayacağı” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** adam gibi
  1) terbiyeli, akıllı uslu; 2) adamlığa, insanlığa yaraşır yolda; 3) iyice.
 • *** adam içine çıkmak
  topluluğa karışmak, insanların bulunduğu yerlere gitmek, eşe dosta gitmek.
 • *** adam içine karışmak
  bir topluluğa girmek, kendisine değer verilir olmak.
 • *** adam kullanmak
  1) birini çalıştırmasını bilmek; 2) birini kendi çıkarına alet etmek.
 • *** adam olana çok bile
  layık olmadığı, hak etmediği hâlde kişinin beklentisi daha fazla olduğu durumlarda kullanılan bir söz.
 • *** adam sen de!
  bir işin önemsenmediğini anlatmak için söylenen bir söz.
 • *** adam sırasına geçmek (girmek)
  daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değeri yokken artık kendisine önem ve değer verilmek: “Bize yol aç, erkân göster; yollar aç bize de, biz de adam sırasına girelim.” -K. Korcan.
 • *** adama benzemek (dönmek)
  1) giyim kuşamıyla, davranışlarıyla insana yakışır bir biçim almak: “Bak gördün mü, isteyince adama dönüyorsun.” -E. Işınsu. 2) beğenilir duruma gelmek: Şimdiki belediye başkanı sayesinde şehir adama benzedi.
 • *** adamına göre
  1) kişiler arasında ayrıcalık gözeterek; 2) herkesin yeteneğine uygun olarak.
 • *** Allah’ın adamı
  garip, saf, zavallı (kimse).
 • *** aylak adam işidir
  “işsiz güçsüz adama uygun bir iştir” anlamında kullanılan bir söz.
 • *** az günün adamı olmamak
  çok yaşamış, çok görmüş bulunmak.
*** (bir işin) adamı
bir işi ustalıkla yapan.
 • *** (bir yer) adam almamak
  son derece kalabalık olmak.
 • *** (birini) adam yerine (hesabına) koymak
  adamdan saymak, varlığını kabul etmek: “Anasını durmadan nefes aldırmadan azarlıyor, babasını adam yerine koymuyor, ağzını açarken susturuyordu.” -R. H. Karay. “adam hesabına koyup bir hatır sormaz, bir çift lakırtı etmezler.” -M. Ş. Esendal.
 • *** (birini) adamdan saymak
  bir kimseye gereğinden fazla değer vermek, saygı duymak.
 • *** (birini, bir şeyi) adam etmek
  1) eğitmek, yetiştirmek, topluma yararlı duruma getirmek; 2) bir yeri düzene sokmak; 3) işe yarar duruma getirmek.
 • *** cin olmadan şeytan (adam) çarpmak
  gücünün üstündeki işleri başarmaya kalkışmak.
 • *** efendiden bir adam
  terbiyeli, kibar ve ağırbaşlı kimse.
 • *** işinin adamı
  çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse.
 • *** kaç paralık (adam veya şey)
  değersiz.
 • *** kalıbının adamı olmamak
  görünüşünden beklendiği gibi olmamak.
 • *** kuyudan adam çıkarmak
  1) olumsuz, uygunsuz veya yasal olmayan bir duruma son vererek birini haklarına kavuşturmak; 2) unutulmaktan kurtarmak.
 • *** makine gibi adam
  düzgün, çok ve çabuk iş çıkaran adam.
 • *** tam adamına çatmak
  olumsuz bir davranış ve tutum içinde bulunan kimseyle karşı karşıya gelmek.
 • *** tam adamını bulmak (adamına düşmek)
  1) en uygun kişiyi seçmek; 2) alay en uygunsuz kişiyi seçmek.

Leave A Reply