Adam Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Adam ne anlama gelir? Adam kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. İnsan
2. Erkek kişi
“İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak.” – M. Ş. Esendal
3. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse
“Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar.” – K. Tahir
4. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse
“Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı.” – C. Meriç
5. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse
“O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez.”
6. Görevli kimse
“Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse.” – R. H. Karay
7. İyi huylu, güvenilir kimse
8. Bir alanı benimseyen kimse
9. Eş, koca
1. Gölge gibi izleyerek
2. Bir oyunda tutmakla görevli olduğu rakibi yakından takip ederek
Gereğinden çok, iyice, bir güzel, bir temiz
“Yazıları nihayet sökmeyi başardığında adamakıllı şaşırdı.” – İ. O. Anar
Adam başına
“Bu ağır yükü ticarethaneye taşıyan sırık hamallarına adam başı birkaç mangır veriliyordu.” – İ. O. Anar
Yaklaşık bir adam boyunda olan
“İki adam boyundaydı tahta heykel.” – N. Hikmet
Adam yokluğunda
“Kafaları dazlaklaşmış, emekliye çıktıktan sonra adam kıtlığında gene işe alınmış.” – M. Ş. Esendal
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
İnsanların karakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse, insan sarrafı
Önemsemeyen, vurdumduymaz davranışlar içinde olan
İşe yarar kimselerin bulunmadığı durumda, adam kıtlığında
1. Başarılı kimse
2. Şampiyonalarda altın madalya alan kimse
Salepgillerden, çiçekleri asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir bitki
Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam
Dalgıç
1. Beyaz ırka mensup olan kişi
2. Sömürge ülkelerinde yerlilerin, sömürgeciler için kullandığı söz
3. Zencilerin beyaz tenli insanlar için kullandığı söz
Yolsuz, uygunsuz işler yapan, sataşma alışkanlığı olan kimse
Eğlenmek amacıyla insana benzetilerek yapılan kardan heykel
Bir iş yaptırmak için tutulan adam
Filmlerde izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan ve sonunda çoğu kez yenilen kimse
Bir iş için gereken nitelikleri taşımadığı hâlde orada görevli olarak bulunan veya avare, boş ve ilgisiz kimse
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hak yemeyen adam
Neşeli, hoşsohbet, komik, eğlendiren ve beğenilen kimse
“Evliya Çelebi ömür adam. Benim yapabileceğim en kısa özet onun ömür adam olduğudur.” – A. Boysan
Çok kısa boylu kimse
“Tam bu sırada onun yanındaki delikte bir parmak adam daha belirdi.” – N. Hikmet
1. Genellikle kamuoyunun görüşünü dile getirdiğine inanılan herhangi bir kişi
2. Belirgin bir özelliği olmayan, sıradan adam
“Hüsnü Paşa’nın oğlu olduğunu sık sık unutturup sokaktaki adam kişiliğine bürünmekten çok zevk alırdı.” – H. Taner
Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan, önündeki savunma oyuncularını kontrol eden, yöneten, yardımcı ve serbest hareket edebilen savunma oyuncusu, libero
1. Teklik özelliğini gösteren kimse
2. Lider
1. Teknikçi
2. spor İlgili olduğu spor dalında teknik açıdan uzmanlığı bulunan kişi
Güçsüz, sakat, zayıf adam
Dünya işlerinden el çekip sürekli ibadetle uğraşan kimse
Bilimsel çalışmalarla uğraşan kimse, bilim kadını, bilim insanı, bilgin, âlim
“Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı.” – H. Taner
Kaba saba, görgüsüz kimse, dağdan inme
Bir ülkü uğrunda sürekli çalışan kimse
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
“Devlet adamları da tiyatroyla yakından ilgilenmişlerdir.” – M. And
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
“Din adamları halk üzerinde büyük bir telkin kudretine sahiptirler.” – M. Kaplan
Yabancı kimse
Evine bağlı erkek
Herhangi bir düşünce alanındaki görüşlerine değer verilen kimse
“Fikir adamları, insanların dünyaya bakış tarzlarını değiştirmek suretiyle cemiyete tesir ederler.” – M. Kaplan
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler
Verilen işi en ince ayrıntısına kadar harfi harfine yapan kimse
Şov yapan kimse, gösterici, şovmen
1. O günlerde çok sözü edilen kişi
2. Zamanın gereğine göre yön ve tutum değiştiren kimse, zamane adamı
3. Kendisinde zamanın gerektirdiği değerler bulunan kimse, zamane adamı
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
Zamana kolayca uyan, her türlü güçlüğü yenmesini bilen kimse
Bilim adamı
“Bir memlekete ilim ve teknik, ancak hakiki ilim adamları ve teknisyenler ile girer.” – M. Kaplan
Kazanç sağlamak amacıyla ticaret veya sanayiye yatırım yapan kişi
“Bu iş adamı, şimdiye dek tanıdıklarımızdan oldukça farklı, iyi okutulmuş.” – A. Ağaoğlu
Yöneticiliği sırasında kanunlara uymaktan vazgeçmeyen, kanunları uygulayan kimse
“Parti komitacılığının düşmanı olanlar gibi nizam, kıdem ve kanun adamı kalmıştır.” – F. R. Atay
Düşünce ve inançlarını son kerteye kadar hararetle savunan kimse
Kadınlı erkekli davetlere katılan, bu gibi yerlerde nasıl davranılacağını, görgü kurallarını iyi bilen adam
Sanatçı
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
Günün adamı


Leave A Reply