Adam Öldürmek İle İlgili Ayetler

0

İnsan öldürmek, cinayet işlemek ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Adam öldürmek hakkında ayetler ve açıklamaları.

2/178 Bakara
178- Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Ama kim de kardeşi tarafından bağışlanmışsa, artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak o kimse için elem verici bir azab vardır.

Advertisement

4/29,92 Nisa
29- Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda batıl sebeplerle yemeyin. Ancak kendiliğinizden anlaşarak bir ticaret yapmanız başka. Hem kendilerinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size çok merhametlidir.
92- Yanlışlıkla olması dışında hiç bir mü’min, diğer bir mü’mini öldüremez ve kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, mü’min bir köle azad etmesi ve ölünün ailesinin bağışlaması müstesna ölenin mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Eğer öldürülen, mü’min olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında andlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mü’min bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

5/32 Maide
32- İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık: “Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur.” Şüphesiz ki Peygamberlerimiz onlara açık delillerle gelmiştir. Yine de bundan sonra onların bir çoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

6/151 En’am
151-De ki: “Geliniz, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım: O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de, onların da rızıklarını biz veririz; kötülüklerin gizlisine de açığına da yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar, Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.”

17/33 İsra
33- Allah’ın saygıdeğer kıldığı cana haksız yere kıymayın. Haksız yere öldürülenlerin velisine bir yetki tanımışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Zira kendisi ne de olsa (Allah’tan) yardım görmüştür.

Advertisement

25/68 Furkan
68- Onlar ki, Allah ile beraber bir başka ilaha tapmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim de bunları yaparsa, cezaya çarpar.


Leave A Reply