Adana’nın Tarihçesi

0

Adana’nın tarihçesi, Tarihte Adana ilimizi ile ilgili bilgi. Adana hakkında bilgi.

Advertisement

Adana bölgesi tarihi çok eski çağlara dayanmaktadır. Çevrede Eti Türklerine ait sayısız eserler bulunmuştur. İl topraklan İçinde Ceyhandan Tarsusa kadar doğudan batıya sayısız höyükler yükselir. Doğu ve kuzey yönlerinde sayıları kırk beşe varan dağ kaleleri vardır. Bölge Etilerden sonra Asurlulara geçmiştir. Boğazköy kazılarında bulunan Eti metinlerinde Adanadan Uru Adania diye bahsedilmektedir. Bizans tarihçilerinden Etien’in yazdığına göre, Uranüs’ün oğulları Adanus’la Sarus, Tarsuslularla yaptıkları savaş sonunda, Adana’yı kurmuşlar, şehre Adanus, yanı başından akan nehre de Sarus adını vermişlerdir.

Adana’nın İlk Çağlardan beri önemi, kuzeyden güneye inen, ordan da Suriye ve Mısır’a giden tek yolun üzerinde bir kilit noktası oluşundandır. Asurlulardan sonra Adana İranlılara geçti (M.Ö. VI. yüzyıl). Büyük İskender İran hükümdarı Daryus ile Adana’ nın doğusundaki Dörtyol ilçesinin Payas ovasında harbe tutuşmuştu. Sabahtan başlayıp ikindi üzeri sona eren savaşta Daryus yenilmiş, karısını, kızını esir bırakarak kaçmıştı. İmparator Pompeus zamanında (M.Ö. I. yüzyıl) Roma’ya, yedinci yüzyılda Halife Ömer zamanında da Araplara geçen Adana daha sonra Haçlılara ve Selçuklulara geçti. Malazgirt’te Alpaslan’a yenilip esir edilen, sonra serbest bırakılan Bizans İmparatoru’ Romanus Diogenes, Çukurova’ya gelmiş, bir süre kalmış, sonra katır sırtında İstanbula götürülmüştü. Yavuz Selim, Mısır seferine giderken 1517 yılında şehir Ramazanoğulları tarafından kendisine, teslim edildi. Ramazanoğullannın idaresinde, yarı bağımsız bir eyalet oldu. Devlete isyan eden Mısır Hidivi Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa burayı işgal ettiyse de sonunda yine Osmanlılarda kaldı. Bir süre Halep eyaletine bağlı bir sancak merkezi olarak kaldı. 1867 de vilayet merkezi oldu. Birinci Dünya Şavaşı sonunda Adana Fransızlar tarafından, işgal edildi. Halk silahlanıp dağlara çekildi. Koskoca bir Fransız taburunun Gülek Boğazında kırk kadar milis kuvveti tarafından teslim alınması Kurtuluş Savaşımızın önemli olaylarındandır. 20 ekim 1921 de yapılan Ankara Anlaşması ile Fransızlar çekildi, 5 ocak 1922 de Türk kuvvetleri şehre girdi.


Leave A Reply