Aedon Nedir? Aedon Hakkında Bilgi

0

Aedon nedir?  Aedon ne anlama gelir, söylencenin özellikleri, tarihteki yeri, söylence hakkında bilgi.

Aedon; İlkçağ yazarlarını çok etkileyen söylencedir. Yunancada bülbül anlamını taşır. Üç değişik biçimi vardır:

Homeros, Odysseia

1) Homeros, Odysseia (XIX 518): Aedon, Pandareos’un kızı ve Thebaili Zethos’un, karışıdır. Zethos’un kardeşi Amphion, Niobe ile evlenir ve çok çocuğu olur. Aedon ile Zethos’un ise yalnız bir çocukları olur. Aedon eltisini kıskanır. Bir gece eltisinin en büyük oğlunu uykusunda öldürmek ister. Fakat yanılır ve kendi oğlu İtyos’u öldürür. Aedon o kadar çok üzülür ve ağlar ki tanrılar ona acıyıp, onu
bir bülbüle dönüştürürler.

2) Miletos Söylencesi: Aedon Miletos-lu Pandareos’un kızı ve Polytekhnos’un karışıdır. İtys adlı bir oğulları olur. Bir süre sonra tanrılardan da mutlu bir çift olduklarını ileri sürüp gururlanırlar. Tanrıça Hera bu duruma çok kızar, Kavga Tanrıçası Eris’i araya sokar. Karı koca birbirleriyle yarışmaya başlarlar. Polytekhnos araba yapar, Aedon kumaş dokur. Aedon yarışı kazanır. Kocası da Efes’e gider Aedon’un kız kardeşi Khelidon’u yanına alır. Geri dönerken Khelidon’a sahip olur ve Ae-don’a söylerse öldüreceğini söyler. Aedon bir süre sonra kardeşini tanır. İki kız kardeş öç almaya karar verirler. İtys’i öldürüp pişirir, babasına yedidirler. Polytekhnos durumu anlayınca iki kız kardeşi öldürmek ister. Zeus, Aedon’u bülbül, Khelidon’u kırlangıç haline sokar.

3) Atina Söylencesi; Atina Kralı Pandion’un Prokne ve Philomela adında iki kızı vardır. Prokne Trakya Kralı Tereus ile evlenir. İtys adında bir erkek çocukları dünyaya gelir. Tereus Philomela ile sevişir. Kız kardeşler öç almak için İtys’i kesip babasına yedirirler. Bunun üzerine tanrılar Prokne’yi bülbül, Philomela’yı kırlangıç, Tereus’ u da hüthüt kuşu yaparlar. Aristophanes bu konuyu Kuşlar komedyasında işlemişti.


Leave A Reply