Aerodinamik Ne Demek? Aerodinamik Hakkında Bilgi

0

Aerodinamik neye denir? Aerodinamik biliminin alanları, çalışma şekli, Aerodinamik hakkında bilgi.

Advertisement

Aerodinamik; özellikle gazların hareketini inceleyen bilime denir. Bu hareketi genel olarak havanın içinden geçen katı cisimler meydana getirir.

Silindir biçiminde bir madde havada hızla itilirse arkasında bir girdap bırakır, aynı zamanda itmeye şiddetle karşı koyar. Halbuki mesela balık biçimindeki bir maddeye havanın karşıkoyması azdır, arkasında girdap yapmaz. Bu gibi cisimlere «aerodinamik yapılı» denir.

Aerodinamik ile ilk olarak İngiliz bilgini Sir Isaac Newton ilgilenmişse de, üzerinde ancak 1738 den itibaren ciddi olarak çalışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların uçak ve roketlerin gelişmesindeki rolü çok büyüktür. Aerodinamiğin esasını «rüzgar tüneli» teşkil eder. İlk rüzgar tüneli, 1871 ‘de İngiltere’de yapılmıştır. Her çeşit uçak ve roket modeli önce rüzgar tünelinde denenir. Buraya konan model denenecek hıza göre şiddeti ayarlanan bir hava akımına tutulur, bu sırada modelin çeşitli kısımlarına düşen hava basıncı ölçülür.

Rüzgar tünelinin. önemi anlaşılınca, Almanlar, İkinci Dünya Savaşının sonuna doğru 100.000 beygirgücünde bir, rüzgar tüneli yaptılar.

Advertisement

Bir uçak yapılırken mühendisler her şeyden önce aerodinamik tecrübelerden çıkan formülleri dikkate alarak çalışırlar.

Hava uçağın, kanatlarından geriye doğru akarken, tam kanatların üzerinde ince bir,tabaka meydana gelir. Burada havanın hızını en yüksek değerinden sıfıra düşer. Değişik hava hızında olan bu ince tabakaya «sınır tabakası» boundary denir. Bu tabakanın he kadar ince, kaygan ve kanat yüzeyine yakın olması sağlanırsa kanadın sürtünmesi o kadar azalır. Bu sayede de uçağın yükselmesi kolaylaşır. Eğer kanadın hava tabakalarına doğru meydana getirdiği açı fazla ise o zaman da uçak ilerleyemez, çünkü hızla akan hava kanadın üstünde girdaplar meydana getirir.

Sınır tabakasının irice ve yüze yakın olması için mühendisler birçok yollar bulmuştur. Çünkü iyi kontrol edilmiş bir sınır tabakası uçağa hem hız hem de yükseklik, kazandırır.

Uçakların kontrolü de kanatçıklar, elevatörler ve dümen yardımıyla olur. Bunları kıpırdatmakla hava akımında meydana gelen değişiklik, uçağın sağa sola dönmesini, alçalıp yükselmesini sağlar.


Leave A Reply