Aforoz Etmek Nedir?

0

Aforoz etmek, aforoz edilmek nedir? Aforoz etmek nasıl olur? Aforoz çeşitleri, Tarihte aforoza uğramış hükümdarlar.

Aforoz; Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte, dinin hak ve imtiyazlarına karşı suç işleyen kimselerin, din dışı sayılmasına denir. Ceza, Hıristiyanlığın ilk zamanlarından itibaren tatbik edilmeye başlanmış, Orta Çağ’da Papaların elinde kıralları, imparatorları bile korkutan bir silah haline gelmiştir.

Aforoz cezasını ancak Papalar ile Piskoposlar veya ruhani meclisler verebilir. Aforozun kaldırılmasında ise ancak Papanın ve ruhani meclislerin yetkisi vardır.

Katoliklerde iki çeşit aforoz vardır: Büyük aforoza uğrayan kimse bütün dini haklarını kaybettiği gibi, başka Hıristiyanlarla da görüşmekten menedilir. Küçük aforozda ise ancak bazı haklarda kısıntı yapılır. Ayrıca, aforozun sürekli veya geçici çeşitleri vardır.

Avrupa tarihinde aforoza uğramış birçok hükümdarlar sayılabilir. Bunların en tanınmışı Alman Kralı IV. Heinrich’tir. 1077 de aforoz edilen kral, kendisini affettirmek için Papa VII. Gregorius’un kapısında yalınayak beklemiştir. 1094 te Philippe, 1140 da VII. Louis, 1512 de XII. Louis, 1585 te IV. Henri, 1809 da da Napoleon Bonaparte aforoz edilmişlerdir.

Yahudilerde de aforoz cezası vardır. Filozof Spinoza Yahudi aforozuna uğrayanların en tanınmışıdır.


Leave A Reply