Afrika Birliği Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Afrika Birliği Teşkilatı nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Afrika Birliği Teşkilatı’nın özellikleri hakkında bilgi.

AFRİKA BİRLİĞİ TEŞKİLATI
(25 Mayıs 1963- 9 Temmuz 2002)

II. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeciliğin tasfiyesi ile kurulan yeni devletlerin karşı karşıya bulundukları benzer problemler ve ortak tarihî geçmiş, bu devletlerin iş birliği ve dayanışmasını zorunlu hâle getirdi, birçok bölgesel teşkilat kuruldu.

Advertisement

Afrikalı devletler, 1955 Bandung Konferansı’ndan itibaren örgütlenmeye başladılar.

Afrika Ülkeleri;

1. Bağımsızlıklarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliklerini savunmak,

Advertisement

2. Dayanışmayı ve iş birliğini geliştirmek,

3. Bloklardan kendilerini uzak tutabilmek,

4. Batı’ya karşı denge unsuru oluşturmak,

5. Sömürgeciliğin her türlüsünü yok etmek,

6. Refah seviyelerini arttırmak,

7. Birleşmiş Milletler kuruluş yasasına uygun olarak uluslararası iş birliğini geliştirmek

Advertisement

amacıyla, 22- 24 Mayıs 1963’de, Afrika’nın en eski bağımsız ülkesi Habeşistan’ın başkenti Addis-Abada’da yapılan konferans sonunda -bağımsız otuz Afrika ülkesi- “Afrika Birliği Teşkilatı”nı kurdular ve 33 maddelik anayasayı kabul ettiler.

Devlet ve hükümet başkanlarının imzaladığı kuruluş yasasında üye devletlerin eşitliği, iç işlerine karışmama ve toprak bütünlüğüne saygı, bloklar karşısında Afrika’nın kişiliğini koruma, aralarında çıkacak anlaşmazlıkları büyük devletlerin müdahalesi olmadan çözümleme, büyük devletleri Afrika Kıtası’ndan uzak tutma gibi konularda görüş birliğine vardılar.

Afrika Birliği Teşkilatı, bir yandan Afrika Kıtası’nı bloklar politikasının dışında tutup Afrika’ya ayrı bir kişilik verme amacını gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da Bağlantısızlar Hareketi’nin önemli bir unsuru hâline geldi.


Leave A Reply