Afrikaanca Dili Hakkında Bilgi

0

Avrupa’dan göç etmiş kişiler tarafından ortaya çıkartılmış olan Afrikaanca nasıl bir dildir ve özellikleri hakkında kısa bilgi.

Afrikaanca Dili Hakkında Bilgi

Afrikaanca Bir Tabela

Afrikaanca Bir Tabela

Afrikaanca Güney Afrika’da doğan, yaşayan Hollanda kökenli beyazların (Afrikaander) konuştukları bir dildir. 17. yüzyılda Doğu Hindistan Kumpanyası’ nın merkez üssü Kap çevresine yerleşen ve kültür dili olan Felemenkçeyi konuşan ilk beyaz göçmenlerin dili, 1800’lerden başlayarak yazı dili haline gelince birçok yeni özellik kazandı.

Yapı ve sözlük bakımından Almancaya benzemekle birlikte Fransızca ve İngilizceden de etkilendi. Yerli dillerden katkılar, melez ağızlardan sözcükler alarak kendine özgü bir kişiliğe kovuştu Hollandaca Bure (çiftçi: Almanca Bauer) zamanla Boer adına dönüştü.

1925’ten bu yana İngilizcenin yanında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin resmi dili sayıldı. 2.250.000 Afrikaander ve 1 milyon karışık kökenli Güney Afrika melezinin konuştukları dildir. Bu sayılar genel nüfusun % 18’ini, beyaz nüfusun % 65’ten fazlasını ifade eder. Eskiden Kap Hollandacası ya da Taal diye adlandırılan Boerlerin dili, uzun süredir yalnızca Afrikaanca diye anılmaktadır.


Leave A Reply