Afşin Tarihi

0
Advertisement

Kahramanmaraş’ın ilçelerinden olan Afşin tarihi ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız

Afşin'de yer alan Eshab-ı Kehf'den bir görünüm

Afşin’de yer alan Eshab-ı Kehf’den bir görünüm

Eskiden Efsus, Yarpuz, Arabasus adları ile anılmıştır. Tarihte bu bölgeden Afşin adında iki Türk kumandanı gelip geçmiştir. Birincisi Arap hükümdarı Mutasım’ın, ikincisi Alpaslan’ın kumandanlarındandı, sonradan Irak genel valisi oldu, birçok Anadolu seferine katılarak zaferler kazandı. Ömrünün son yıllarında Afşin’e yerleşti, burada yaptırdığı sarayda öldü. Bu saray yıkılmışsa da izleri hala durur.

Afşin’in 6 kilometre batısındaki Efsus’ta bulunan Yedi Uyurlar (Eshab-ı Kehif) mağarası meşhurdur. Türkiye’de, buradan başka Hatay, Tarsus ve Efes’te de Yedi Uyurlar mağarası vardır. Fakat, hangisinin Kuran’da yazılı Yedi Uyurlara ait olduğu bilinmemektedir.

Batı ve Doğu kaynaklarında belirtildiğine göre Efes’li yedi genç zalim Dakianus’un baskısından kaçıp bir mağaraya sığınırlar. Mağara bulununca kapısını içeriden örerler. Birbirlerine sarılı olarak 200 yıl uyurlar. Sonra bir çoban bu mağarayı bulur, kapısını açar. Gençler uyanırlar. Yiyecek almak için verdikleri paranın 200 yıl öncesine ait olduğu anlaşılınca yeniden, bu sefer ebedi olarak, uykuya dalarlar.

Advertisement

Leave A Reply