Afyon Kaplıcaları, Heybeli (Kızılkürse) ve Ömer Kaplıcaları Şifaları Hakkında Bilgi

0

Afyon ilindeki kaplıcalar, Heybeli (Kızılkürse) Kaplıcaları ve Ömer Kaplıcalarının özellikleri, şifaları, suyunun faydaları hakkında bilgi.

Afyon Kaplıcaları

HEYBELİ KAPLICASI (KIZILKÜRSE VEYA KIZILKİLİSE KAPLICASI)

Afyon-Konya karayolu üzerinde bulunan kaplıca, Afyon’a 30 km mesafede olup denizden yüksekliği 1000 m’dir. Kaplıcaya ulaşım sorunu yoktur.

Heybeli Kaplıcaları

Tarihçesi

Kaplıcanın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Roma devrinde, kaplıcanın kuzeyinde Leonte Comte (Aslanbaş) isminde bir köyün varlığı ve kaplıcanın bu devirde işletildiği Roma devri tabletlerinde de yazılır. Bizans devrini müteakip Selçuklular ve Osmanlılar devirlerinde de Kızılkilise adlı bir köyün varlığı ve o dönemlerde de kaplıcanın çalıştığına dair bilgiler mevcuttur. Kaplıcaya, 1945 yılında, Heybeli adı verilmiştir

Suyun özellikleri

İstanbul Üniversitesi Hidro-Klimatoji Araştırma ve Uygulama Merkezinin 02.12.1992 tarih ve 92 sayılı raporuna göre; kimyasal sınıflandırmada; sodyum, bikarbonatlı ve sülfatlı grubuna girmektedir. Suyun bileşiminde; sodyum iyonu, kalsiyum, magnezyum, demir gibi katyonlar ile klorür, sülfat iyonu, hidrokarbonat ve metasilikat asidi gibi anyonların bulunduğu saptanmıştır.

Suyun sıcaklığı, 46-52 °C arasında,
Radyoaktivitesi; 6.9-12.1 eman arasında,
pH değeri ise 6.8-7.0 arasında değişmektedir.

Şifa yönü

Termal su, içerdiği maddelerden dolayı aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği kanıtlanmıştır.

 • Romatizmal hastalıklar,
 • Sindirim sistemi hastalıkları,
 • Metabolizma hastalıkları,
 • Deri hastalıkları,
 • Seboreler,
 • Akne-çıbanlar,
 • Empedigo,
 • İntertrigo ve streptokinondan ileri gelen diğer deri hastalıkları,
 • Egzamalar,
 • Özellikle kuru egzamalar,
 • Egzama seberoikleri,
 • Çocuk egzamaları,
 • Psoriazisler,
 • Pelandların bazı çeşitleri,
 • Çok tekrarlayan herpes vakaları,
 • Ürtiker vakaları,
 • Uyuz vakaları.

Teneffüs cihazı ile de, çeşitli hastalıklarda faydalar temin edilmektedir.

 • Nezle,
 • Kronik amigdalit,
 • Larenjit,
 • Farenjit,
 • Kronik bronşit,
 • Anfizem,
 • Astım vakalarında kökleme suretiyle fayda görülür.
 • Romatizma vakalarında da iyi sonuçlar alınmaktadır.
 • Mafsal romatizması,
 • Xomatoit,
 • Artrit,
 • Endokarditli romatizma vakaları ve artroz rahatsızlıklarında tedavi edici özelliği bulunmaktadır.
 • Nefrit ve polinefrit hastalıkları,
 • Kadın hastalıkları,
 • Perimentrit,
 • Aneksit,
 • Parametrit,
 • Miyokardit ve kalp nevrozlarında faydası görülmüştür.

İçme

 • Diyabetlilerde, kan ve idrar şekerinin düşmesini sağlar.

Ömer Kaplıcası

ÖMER KAPLICASI

Ömer Kaplıcası adını, Ömer Dede yatırından almıştır. Kaplıca, Afyon-Kütahya karayolu üzerinde olup Geçek Kaplıcasının yakınında ve Afyon il merkezine 15 km uzaklıktadır. Merkezden kalkan servisler aracılığı ile ulaşım sorunu çözülmüştür.

Kaplıcanın tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, kaplıcanın büyük havuzunu yaptıran kişiye ait kitabede 1889 tarihi bulunmaktadır.

Suyun özellikleri

Ömer Kaplıcası, su bakımından zengindir. Kimyasal olarak; demir arsenik, karbondioksitli, bikarbonattı, sodyum klorürlü, hipotermal gruba girer. Kaplıca suyu; klorür, amonyum, lityum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, stronsiyum, baryum, alüminyum, mangan, çinko, krom, bakır, titan, kurşun, iyodür, florür, sülfat, nitrat, nitrit, hidrofosfat, karbonat ve hidroarsenat gibi iyonlar içerir. Ayrıca; metaborik ve metasilikat asitleri de içerir.
Kaplıca suyu; gazlardan serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen içerir.

Kaplıca suyunun sıcaklığı: 43-54 °C
Radyoaktivitesi: 9.5 eman
pH değeri: 7.2’dir.

Şifa yönü

Ömer Kaplıcası suyunun banyo tedavisinde aşağıdaki hastalıklara iyi gelmektedir.

 • Romatizmada,
 • Bel ve sırt ağrılarında,
 • Kırık-çıkık sonrası tedavilerinde,
 • Kireçlenmede,
 • Kadın hastalıklarında,
 • Artroz çeşitlerinde,
 • Romatit artrid, spondil artrid, ankilopoetila, fıbrozitis, selülit gibi romatizmal hallerde,
 • Kronik bronşit, enfizem, faranjit gibi enfeksiyonlarda,
 • Kırık, mafsal şişliği ve yapışıklıklarında,
 • Hemipleji, parapeleji ve çocuk felci hastalıklarında,
 • Şişmanlık ve beslenme bozukluklarında,
 • Eklem rahatsızlıklarında,
 • Kısırlıkta.

Ayrıca, kadın hastalıkları, böbrek ve idrar yolu taşları, damar hastalıkları ve cilt hastalıklarında da başarılı sonuçlar vermektedir.

İçme tedavisinde

 • Böbrek ve safra kesesi taş ve kumlarını dökmede,
 • İdrar yolu iltihaplarında,
 • Müzmin kabızlık ve bağırsak tembelliğinde,
 • Hazım güçlüğü çeken mide ile hiposentik midelerde faydalıdır.

Solunum yolu ile

 • Kronik bronşit,
 • Enfizem ve
 • Farenjit hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

AFYONDAKİ DİĞER KAPLICALAR


Leave A Reply