Afyon Savaşları Hakkında Bilgi

0

Afyon Savaşları ne zaman, ne amaçla ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Afyon Savaşlarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi.

afyon-savasiAfyon Savaşı;Çin ile İngiltere arasında 1840-1842 arasında yapılan savaştır.

Advertisement

Avrupalı tüccarlar, özellikle İngilizler, 19. yüzyılın ilk yarısında Çin’ in dışsatımında büyük yer tutan ipek ve çay ürününe karşılık, hem rekabet hem de fazla kâr sağlamak amacıyla bu ülkeye afyon satmaya başladılar. Afyon, Çin’in komşusu Hindistan’da üretiliyor, çok ucuza sağlanıp Çin’de çok yüksek fiyatlarla alıcı buluyordu. Kanton Kenti’ni merkez yapan afyon tüccarları, kısa sürede çok zengin oldular. Bu arada Çin’deki afyon tüketimi olağanüstü arttığı gibi, afyon ticareti yüzünden büyük ölçüde altın da yurt dışına kaçırıldı. Durumu gören Çin Hükümeti, ülkeye afyon girişini yasakladı. 1839’da, Çinli yönetici Lin-Tsö-siu, Kanton’daki afyon stoklarını yaktırdı ve 20 bin kasa afyonu denize döktürdü. Bu olay üzerine 1840’ta İngiliz Donanması Çin’in bazı kıyı kentlerini top ateşine tuttu. Karaya çıkan İngiliz birlikleri Şanghay’ı işgal ettiler. İngiliz kuvvetleri Nankin yakınlarına kadar ilerleyince 29 Ağustos 1842’de Çin, İngiltere ile Nankin Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Antlaşma hükümlerine göre, Hong-Kong adaları İngiltere’ye bağlı sömürge oldu. Gümrük vergileri % 5 oranına indirildi. Başta Kanton ve Şanghay olmak üzere önemli birçok kent Avrupa ticaretine açıldı. Ayrıca, İngiliz uyrukluların Çin’ de İngiliz konsülleri tarafından yargılanması kabul edildi. Afyon Savaşı, Mançu Hanedanı’nın çöküşünü hızlandırdı ve Çin için eşit olmayan koşullar altında antlaşmalar imzalama dönemini başlattı. 1856-1860 arasında Çin ile bazı Batı ülkeleri arasındaki savaşa da İkinci Afyon Savaşı denir.


Leave A Reply