Afyonkarahisar Kalesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Afyonkarahisar kalesi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı kale hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız

Afyon KalesiAfyon kalesinin yapıldığı devre ait birkaç iddia ileri sürülmektedir. Birincisi, Etilerin yaptırdığı, Frikyalıların onardığıdır. İkincisi, Bizanslılar tarafından yaptırıldığıdır. Tarih kayıtları bu ikincisini doğrulamaktadır. Kale, hem savunma bakımından, hem de heybet ve manzara bakımından ayrı bir mana taşımaktadır. Şehrin savunmasından çok, içinde bulunan askerleri korumaya elverişli, kolay kolay alınmaz bir kaledir. 220 metre yükseklikte, dik, sivri, kayalık ve çıkılması çok güç bir tepenin üzerinde kartal yuvasını andırır. Kara ile ilgisi ve bağlantısı yok gibidir.

Anadolu’da ki birçok kalelerin bir yanında deniz, göl ve nehir gibi sular vardır, diğer üç yanını içi su dolu savunma hendekleri çevirir. Bir kısmı da, aşağıdan yukarı doğru bir tepeye, bir dağın yamacına sırtını dayar. Afyon Kalesi bunların hiçbirine benzemez. Kaleye, kayaların oyulması suretiyle meydana getirilen basamaklardan güçlükle çıkılabilir. İç ve dış kale olmak üzere iki ayrı kısımdır. Aşağıdan yukarıya doğru çıkılırken Etilere, Frikyalılara ait eserlere rastlanır.

Kalenin en tepesinde bulunan ve şimdi adına Kız Kalesi denilen kuleye ikinci kapıdan çıkılır. Sultan Alaeddin, burada cami, ambar, cephanelik ve su sarnıcı yaptırmıştı. Kalenin savunması kolay ve dışarıdan alınması hemen hemen imkansız olduğu için devlet hazinesini burada muhafaza altına aldırmıştı. Ayrıca, surların yanındaki derin kuyulara, ölüm mahkumları atılırdı. Şimdi, evlenme çağında olan genç kızlar, özellikle, Hıdrellez, günleri, sabahın çok erken saatlerinde toplanarak, kaleye tırmanırlar. Kalede bulunan ve dışarıya açılan bir gediğe Kızgeldi adı verilmiştir. Genç kızlar birer birer bu gedikten başlarını uzatıp şöyle bağırırlar:

“Ahdım, ahdım;
Altın bahtım;
Evlenmek vaktim.”

Advertisement

Leave A Reply