Ağa Muhammed Han Kaçar Kimdir?

0

Ağa Muhammed Han Kaçar Kimdir? Ağa Muhammed Han hayatı, biyografisi, dönemi, Kaçarların kuruluşu hakkında bilgi.

Ağa Muhammed Han Ağa Muhammed Han; Kaçarlar Devleti’nin kurucusudur (? 1742-Suşa Yolu 1797).

Advertisement

Dedesi Feth Ali Han, babası Muhammed Hasan’dır. Feth Ali Han’ı Nadir Şah idam ettirdi (1726), kendisi de çocuk yaşta Adil Şah’ın buyruğuyla hadım edildi. Babası Muhammet Hasan Türkmenlerle birleşip Esterabad’ı aldı. Kaçarların kılıçtan geçirilmesine karşın Gilan, Kazvin, Isfahan ve Azerbaycan’ın bir bölümünü ele geçirdi, oğlu Ağa Muhammed Han’ı da Azerbaycan Valiliği’ne atadı. Babası öldürülünce (1777) Kaçarların ve egemen oldukları yerlerin yönetimini ele aldı. İran’daki karışıklıklardan yararlanarak da Esterabad’da şahlığını ilan etti. Böylece de Kaçarlar Devleti kurulmuş oldu (1779).

Zendler ve Afşarlarla savaşarak Hemedan, Şiraz, Kirman ve Azerbaycan topraklarını aldı; Şiraz ve Isfahan kalelerini yıktırdı, Tahran’ı devletinin başkenti yaptı. Dışarıda Rus Çarlığı ile içeride ayaklanma ve karışıklıklarla uğraşarak ülkede barışı sağladı. Hazar Denizi kıyılarındaki bazı toprakları Ruslara bıraktı, Osmanlıların baskısıyla da Şirvan’a bağımsızlık verdi. 60 bin kişilik bir orduyla Gürcistan’a yürüyerek Karabağ ve çevresini kanlı çarpışmalarla aldıktan sonra Horasan üzerine yürüyerek Meşhed’de egemen olan Şahruh Mirza’yı (Nadir Şah’ın torunu) tutsak etti; Afganistan Hanı Karagözlü Muhammet Han’a boyun eğdirdi. O sırada Azerbaycan’a giren 42 bin kişilik Rus Ordusu’nu uzaklaştırmak için gittiği ve Suşa’yı alarak geri döndüğü seferde daha önce idama mahkûm ettiği bir kale komutanı, Ağa Muhammet Han’ı yatağında öldürdü. Yerine kardeşi geçti.


Leave A Reply