Ağaç Sevgisi İle İlgili Yazı – Ağaç Sevgisini ve Önemini Anlatan Yazı Örneği

19

Ağaç sevgisi, ağacın önemi, yararları anlatan, ağaç ile ilgili yazı, kompozisyon. Ağaç sevgisini anlatan kompozisyon örneği.

Ağaç Sevgisi İle İlgili Yazı

Advertisement

Ağaç Sevgisi İle İlgili Yazı

Ağaç bir ulusun yaşamında en önemli yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Ağaç sevgisi Türkler’e atalarından miras kalmıştır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca değer vermişler, bazı kutsal kişilerin ağaç kovuklarından yaratıldıklarına inanmışlar, ulu ağaçları tanrı katma çıkartmış, ona tapmışlardır. Büyük göçlerden sonra da ağaç sevgisini gittikleri yerlere götürdüklerini, oralarda ağaca vermiş oldukları değerle göstermişlerdir.

Oğuz Kağan destanında, Oğuz Kağan’ın ağaç kovuğundan çıkan bir kızla evlenmesi, Dede Korkut Öykülerinde ağaçlardan üstün bir sevgiyle söz edilmesi, Divan edebiyatında uzun boylu güzellerin serviye benzetilmesi, Türk ulusunun çok eski çağlardan zamanımıza değin süre gelen ağaç sevgisini ve ağaca verdiği değeri göstermeye yeterlidir. Ağaç sevgisi atasözlerinde de yer almıştır. «Yaş kesen baş keser.» sözü, yaş ağacı kesmekle, bir insanın başını kesmek ölçüsünde bir suç işlenildiğini ne güzel anlatıyor.

Şunu da üzülerek belirtmek gerekir ki, bize atalarımızın en kutsal bir armağanı olan ağaç sevgisi, bugün unutulmuş gibidir. Ağaca eski değeri verilmiyor. Oysa ağacın bir memleketin havasını değiştirmekte, manzarasını güzelleştirmekte ve ekonomik yaşamdaki yeri düşünülürse değeri kendiliğinden ortaya çıkar.

Bazıları: «Bu çorak topraklarda ağaç yetiştirmek mümkün değil, olmuyor işte!» diye birşey tutturmuşlardır. Onların ne denli haksız olduklarını pek çok örneklerle doğrulayabiliriz. İşte Ankara, işte İsrail… Her ikisi de bir çölden, bugün görenlerin şaşkına döndüğü yeşil birer cennet oldular. Biz de güzel vatanımızın her yönünü bir kat daha güzelleştirmek ve şenlendirmek istiyorsak, mutlaka ağaca değer vermeliyiz.

Advertisement


19 yorum

Leave A Reply