Ağaç Yaşken Eğilir Ne demektir? Atasözünün Anlamı Açıklaması

27
Advertisement

Ağaç Yaşken Eğilir ne demektir, atasözünde ne anlatılmak istenmiştir? Ağaç Yaşken Eğilir anlamı, hakkında bilgi, açıklaması, anafikir.

Ağaç Yaşken Eğilir

Arka resim kaynak: pixabay.com

“Ağaç Yaşken Eğilir” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR : İyi tutum, davranış ve alışkanlıklar, küçük yaştan kazandırılır.

Çevreye uyum sağlamak, topluma iyi insanlar kazandırmak, onlara küçük yaşta kazandırılacak davranış ve alışkanlıklara bağlıdır. Bu da verilecek eğitimle olur. Çocukluk bu eğitimin verilebileceği bir dönemdir. Çünkü çocuk, bir hamur gibi şekillenmeye hazırdır. Vermek istediğimizi bu dönemde veremezsek, ileri ki yaşlarda vermemiz güçleşir. Fertleri, toplumun isteklerine uygun davranan bir toplum yaratmanın, çocuklara küçük yaşlarda kazandırılacak davranışlara bağlı olduğu unutulmamalı, çocuk eğitimine gereken önem verilmelidir.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON

Unutulmamalıdır ki bir insanın gelişiminin en önemli safhası çocukluğudur. Çocukluk döneminde bireyin gelecekte nasıl bir kişi olacağı üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Topluma iyi insanların kazandırılması için bireyin çok erken yaşlardan itibaren eğitilmesi gerekmektedir. Yoksa “Ağaç yaşken eğilir” atasözünde olduğu gibi genç bir fidan iken kolaylıkla eğilen bükülen ve şekil verilebilirken ileride bir ağaç olduğunda artık şekil verme şansınız kalmayacaktır. Bu sebeple çocuk yaşlarda hem eğitim hem de sağlıklı bir ortamda çocuklar yaşamalıdırlar.

Atasözü : Ağaç yaşken eğilir.
Açıklaması : İnsan, çocuk yaşta daha kolay eğitilir. Büyüdüğü zaman da ona söz dinletmek zor olur.

Advertisement

TERBİYE

Çocukları küçük yaşta eğitmek gerekir. Bu yaşta belirli davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, çocuğa istediğimiz gibi yön vermek kolaydır. Büyükleri eğitmek güçtür. Çünkü birtakım alışkanlıklar edinmişlerdir. Yanlış da olsa büyükleri bu alışkanlıklarından kurtarmak zor olur. Ayrıca çocuktaki beden gelişimine paralel olarak zeka da gelişeceğinden, bu yaşta öğrenme çabuk gelişir.


27 yorum

  1. bu site o kadar güzelki neredeyse tüm ödevlerimi buradan yapıyorum hemen bitiveriyo ödevim ÇOOK GÜZEL. ÇOOK BEĞENDİM.

Leave A Reply