Ağaçlar Hakkında Genel Bilgi

1

Ağaçlar ile ilgili genel bilgiler. Ağaçlar hangi işlerde kullanılır? Hangi ağaç nasıl ve ne şekilde değerlendirilir.

Ağaçlı YolAğacın, ormanın hayatımızda sandığımızdan da büyük yeri vardır. Kullandığınız kalemin, oturduğunuz iskemlenin tahtasına kadar, çevrenizdeki pek çok şey ağaçtan yapılmıştır. Ağaçlar da, bilirsiniz, çok sayıda ancak ormanda yetişir. Onun için, orman bir ülkenin en büyük zenginlik kaynaklarından biridir.

Advertisement

Ormanlardan, ağaçlar yoluyla, çeşitli biçimlerde yararlanırız. Öte yandan, bitkiler, oksijen salarak, havanın temizlenmesine de yardım eder. Bu bakımdan, ormanlar bir ülkenin sağlığına da yararlıdır. Ayrıca, ağaçların kökleri yağan yağmurları tuttuğu için, orman sellerin, su baskınlarının da önüne geçer.

Ormanlardan, orada yetişen ağaçlardan, daha başka bitkilerden nasıl yararlandığımızı kısaca gözden geçirelim:

HAMMADDE : Ormanlar endüstrinin birçok alanlarında kullanılan ham maddelerin ana kaynağıdır. Kâğıdın hammaddesi odundur. Kimya endüstrisinde de odundan büyük ölçüde yararlanılır. Ayrıca, tarım, madencilik, bayındırlık, ulaştırma gibi çeşitli alanlarda orman ürünleri kullanılır. Odundan elde edilen eşyanın 6.000’i aşkın yerde kullanıldığını düşünecek olursak, ormanın insan hayatındaki önemini daha iyi kavrayabiliriz. Ormanlardan sağlanan kereste’den marangozlukta, çeşitli yapı işlerinde yararlanılır.

YAKACAK : Odun, çok eski çağlardan beri, başlıca yakacak maddesi olagelmiştir. Bu yüzden de, ormanlar büyük zararlara uğramıştır. Yeraltından çıkarılan taş kömür de, eskiden yaşamış ağaçların kalıntılarından başka bir şey değildir.

Advertisement

ORMAN TOPRAĞI KORUR : Ormanın en büyük doğal yararlarından biri de, toprağı koruması, beslemesidir. Orman, suyu tuttuğu için, toprağın kurumasını önler. Ayrıca, ağaçlardan dökülen yapraklar, çürüyerek, gübre işini görür; bulunduğu toprakları zenginleştirir. Ormanın en büyük yararlarından biri de, selleri önlemesidir. Orman, yağan suların akışını düzenler; toprağın aşınmasına engel olur.

ORMAN İKLİMİ ETKİLER : Orman bulunduğu çevrenin iklimini yumuşatır. Aşırı soğuğu, aşırı sıcağı azaltır; don, kuraklık gibi olayları önleyemese bile çok hafifletir.

DOĞAL GÜZELLİK : Deniz, akarsu gibi, orman da en önemli doğal güzelliklerden biridir. İnsanlar, her fırsatta ormanlara koşup, dinlenmeye çalışırlar.

AV HAYVANLARI : Ormanlar çok çeşitli hayvanların barınağıdır. Ormanlarda barınan av hayvanları hem ticaret (kürk ticareti gibi), hem de spor bakımından çok değerlidir.


1 Yorum

Reply To Anonim Cancel Reply