Ağırlık Nedir? Ne İle Ölçülür? Ağırlık Merkezi Ne Demek?

6
Advertisement

Ağırlık ne demektir? Ağırlık birimleri nelerdir? Ağırlık ne ile ölçülür? Bilimsel anlamda ağırlık ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ağırlık nedir, ağırlık merkezi neden önemlidir?

ağırlık

Bir cismi yere doğru çeken kuvvetin tutarına o cismin ağırlığı denir. Cisimlerin ağırlığı dünya yüzünde bulundukları yere göre değişir. Ancak, ağırlığı kütle ile karıştırmamak gerekmektedir. Ağırlık çeşitli yüksekliklerde, çeşitli yerlerde değiştiği halde kütle değişmez.

Bir cisim dünyanın merkezinden uzaklaştıkça ağırlığı azalır. Dünya kutuplarda basık olduğundan, ekvatorda 1000 kilo gelen bir demir parçası kutuplarda beş kilo daha ağırlaşır. Yeryüzünden dünyanın merkezine doğru gidildikçe de ağırlık azalır. Tam dünyanın merkezinde ise hiç ağırlık kalmaz, çünkü cisim üzerine her yönden aynı çekim kuvveti düşer.

Ağırlık merkezi: Bir cismin her noktasına etki yapan yer çekimi kuvvetleri bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir. Hareket eden veya duran bir cismin denge halinde kalabilmesi için, ağırlık merkezi dik izdüşümünün dayanma tabanı içine veya dayanma merkezine düşmesi gerekir. Ağırlık merkezi bütün mekanik olaylarda önemli bir rol oynar. Cisimlerin ağırlık merkezi deneyle bulunur.

Ağırlık ölçüleri: Cisimlerin ağırlığı tartı yolu ile anlaşılır. Tartmak, bir cismi ağırlığı bilinen başka bir cisimle karşılaştırmak demektir. Memleketimizde kullanılan ağırlık ölçüleri metre sistemine göredir. Bu sistemde ölçüler birbirleriyle onlu olarak oranlıdır.

Advertisement

Ağırlık Ölçme

Ağırlık; bir cisim üzerindeki yerçekimi gücüdür. Bir güç olan ağırlık vektörel bir niceliktir. Bu vektörün doğrultusu yerin çekim gücünün doğrultusudur, yani yerkürenin merkezine doğrudur. Ağırlığın büyüklüğü güç birimi türünden, newton ya da dyn ölçütleriyle belirtilir. Serbest olarak düşmeye bırakılan m kütleli bir cismin ivmesi g, yerçekimi ivmesi ve ona etki eden güç W=mg ve Yer’in merkezine doğru yönelmiş vektörler oldukları için, büyüklükçe W=-mxg’dir. 2, Yerçekimi ivmesinin büyüklüğü Yer üzerinde noktadan noktaya değiştiğinden m kütleli bir cismin W ağırlığı ayrı yerlerde ayrı büyüklüktedir. Onun için, g’nin 9.80 m/s2 olduğu bir yerde 1 kg kütleli bir cismin ağırlığı 9.80 newtondur; g’nin 9.78 m/s2 olduğu bir yerde aynı cismin ağırlığı 9.78 newtondur.

Bir cismin ağırlığı yaylı terazi adı verilen bir aletle ölçülür. Yaylı terazi, bir ucunda bir ölçek üzerinde hareket eden bir gösterge bulunan bir yaydan oluşur. Fiziksel bakımdan ağırlık ve kütle niceliklerini birbirinden ayırt etmek çok önemlidir. Kütle bir cismin içerdiği madde (ya da enerji) miktarını karakterize eden skalar bir niceliktir ve maddenin temel ve ayrılmaz özelliğidir. Vektörel bir nicelik olan ağırlıksa maddenin ikincil ve değişken bir özelliğidir.


6 yorum

  1. thanks..teşekkürlerde kütlenin nasıl ölçüldüğünü söylememişsin!ama boşşşverrrrrrrrr!

Leave A Reply