Aglebiler Devleti Hakkında Bilgi

0

Aglebiler kimlerdir? Aglebiler devleti nerede ve ne zaman kurulmuştur? Aglebilerin özellikleri, hakkında bilgi.

Aglebiler; bugünkü Tunus’ta egemen olmuş İslâm hanedanıdır. Başkentleri Kayrevan (800-909) idi. Hanedanın kurucusu olan İbrahin bin Aglep, 800′ de Abbasi Halifesi Harun ür-Reşit’ten 40 bin dinar vergi karşılığında İfrikiyye’nin (bugünkü Tunus) yönetimini aldı. İfrikiyye başkent Bağdat’a çok uzak olduğundan Abbasiler Aglebilere fazla karışamıyorlardı. Aglebiler, ilk dönemlerinde Harici Mezhebi’nden olan Berberilerin başlattığı ayaklanmaları bastırdılar. Hanedanın üçüncü emiri olan I. Ziyadettulah, 827’de Sicilya’yı Bizans İmparatorluğu’nun elinden almak için harekete geçti. 840’ta adanın üçte biri fethedildi. Onun döneminde güçlü bir donanma kuruldu. Bu donanmayla Akdeniz’deki üstünlük Aglebilerin eline geçti. 868’de Malta’yı, 878′ de de Sicilya’nın tamamına yakınını fethettiler. İslâm kültürünün Avrupa’ya yayılmasında, Sicilya’nın Aglebilerin elinde olmasının büyük bir yeri vardır. Bu durum, Sicilya’nın 11. yüzyılın sonlarında Normanların eline geçişine kadar sürdü. Fetihlerin yanı sıra bayındırlık işlerine de önem veren Aglebiler, başkent Kayrevan’da cami, saray, sarnıçlar, sulama kanalları ve çeşitli sanat eserleri yaptırdılar. 9. yüzyılın sonlarına doğru giderek zayıfladılar, 909’da son Emir III. Ziyadetullah döneminde Fatimiler tarafından tarih sahnesinden silindiler.

Advertisement

Aglebi Emirleri

İbrahim bin Aglep 800-812
Abdullah bin İbrahim 812-817
I. Ziyadetullah 817-838
Ebu İkal bin Aglep 838-841
Muhammet bin Aglep 841 -856
Ahmet bin Muhammet 856-863
II. Ziyadetullah 863-864
Muhammet bin Ahmet 864-875
İbrahim bin Ahmet 875-902
III. Ziyadetullah 902-909


Leave A Reply