Agnozi Nedir?

0

Agnozi ne demektir? Agnozi belirtileri, sebepleri, çeşitleri nelerdir? Agnozi hakkında bilgi.

agnoziAgnozi;bir beyin hastalığı sonucunda, algılananı bilince katıp kavrama yeteneğinin yitirilmesidir.

Advertisement

Yunancada “bilinmeyen” anlamına gelen agnostos sözcüğü, agnozi biçiminde ilk kez 1891’de “tanıma yetersizliğinin” karşılığı olarak Sigmund Freud tarafından kullanıldı. Agnozi, etkilenen duyusal kanala göre sınıflandırılır. Fakat aslında o duyuda bir bozukluk yoktur. Optik agnozi, görülen objelerin tanınamamasıdır. Bu objeler başka yollarla, örneğin dokunmayla tanınabilir. İnsanların yüzlerini tanıma yetersizliğinin prosopagnozi denir. Dokunmayla tanıma yetersizliği ya da taktil agnozi, dokuma duyularında hiçbir bozukluk olmadığı halde nesnelerin tanınamamasıdır. İşitme yetersizliği (akustik agnozi), bilinen sesleri, örneğin para şıkırtısını, su şırıltısını tanıyamamadır. Bu tanıma yetersizlikleri duyularda bir bozukluk olmadığı halde ortaya çıkar. Eğer duyuda bir bozukluk varsa, bu agnozi türüne astereagnosis denir. Agnozi, çoğunlukla damarlardaki doku bozukluğundan ötürü ortaya çıkar. Beyinde derin yaralar sonucu oluşan “tam yetersizlik” durumları da vardır.


Leave A Reply