Ahi Benli Hasan

0
Advertisement

Ahi Benli Hasan kimdir? Ahi Benli Hasan’ın kısa yaşam hikayesi ile Ahi Benli Hasan’ın eserleri hakkında bilgi.

15. Yüzyıl divan şairlerindendir. Yavuz Sultan Selim zamaında yaşamıştır. Adı Hasan, takma adı Benli, Lakabı da Ahi’dir. DOğum tarihi belli değildir. Ölüm tarihi 1517 senesidir.

Niğbolu’da doğan Ahi’nin babası Seyit Hoca adında bir tüccardı. Şair, babasının ölümünden sonra, İstanbul’a geldi. Medresede okudu ve kendiside müderris oldu. Ahi şiirlerini başlıca mesnevi ve gazel tarzında yazmıştır.

Şeyhi’nin Hüsrev-ü Şirin’ine nazire olarak yazdığı “Hikayet-i Şirin-ü Perviz Rivayet-i Gülgun-ü Şebdiz” adlı manzum hikayesinin bazı kısımlarını gören Yavuz Sultan Selim eseri pek beğendi. Ahi Benli Hasan’ı Bursa’da Bayezit Paşa Medresesine yatin etti. Ancak bazı telkinlere kapılan şair bu görevi kabul etmedi. Yavuz Sultan Selim’de buna kızarak onu uzun zaman miderris muavinliği görevinde bıraktı. Ahi Benli Hasan nihayet Karaferye Medresesine müderris oldu. Orada görevdeyken şair Haveri’nin kızkardeşiyle evlendi. Bir müddet sonra da öldü.

Geride bıraktığı eserleri arasında “Hüsn-ü Dil” adında bir mesnevisi ve bir de divanı bulunmaktadır. Ahi Benli Hasan’ın “Hüsn-ü Dİl”isimli eseri 1870 yılında Asır gazetesinde yayınlandıktan sonra kitap haline getirilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply