Ahi Evran Resimli Sözleri, Işık Tutan Nasihat Veren Sözleriyle Ahi Evran

0

Ahi Evren tarafından söylenmiş güzel sözler. Ahilik teşkilatının piri Ahi Evran’dan nasihat içeren güzel sözler, resimli Ahi Evran sözleri.

Ahi EvranAhi Evran

Ahi Evran’ın doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgiye ulaşılmamış ise de, Anadolu Selçukluları Devleti döneminde 13.yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. İslam ahlâk anlayışını; meslekî, ticarî ve sosyal hayata yönelik öğütler vererek, güncel ilkeleri ortaya koymuştur. Böylece Anadolu’da özellikle Kırşehir, Kayseri, Konya, Denizli ve bu illerin civarındaki merkezî yerlerinde uygulanışına önderlik etmiştir.

O dönemde Ahilik teşkilâtı, hemen her bölgede şubeleri oluşturulmuş, Türk toplumunun işve meslek ahlakına, cihat ruhuna canlılık kazandırmıştır..Ahilik kurumunun ilk Piri’dir. Şeyh Nâsirüd’-Dîn Muhammed Ahi Evran olarak bilinmektedir.

Mevlâna ve Hoca Sadeddin Konevî ile zaman zaman mektuplaştıkları bildirilmiştir. Yunus Emre ile de çağdaşı olan Ahi Evran, aynı zamanda hadis ve tasavvuf alanında çok iyi yetişmiş olup, dericilik sanatında Pîr olduğu rivâyet edilmektedir.

Ahi Evran’ın kitaplarından Metâliu’l-İmân, Mür-şîd’ül-Kifâye ve Menâhic-i Seyf en çok bilinenleridir. Ahi Evran hakkında yurt içi ve dışında pek çok araştırmacının çalışmaları bulunmaktadır.
Ahi’nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü beli ve dili kapalı olmalı.

Ahi Evran Sözleri

Bir işe hükmetmek için, önce o işe hizmet etmek gerekir.

Ahi Evran Sözleri

Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut.

Ahi Evran Sözleri

Gelen gelsin saadetle, giden gitsin selâmetle…

Ahi Evran Sözleri

Eşine, işine, aşına özen göster.

Ahi Evran Sözleri

Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama.

Ahi Evran Sözleri

Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken, affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken, affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.


Leave A Reply