Ahırkapı Feneri Nerededir?

0

Ahırkapı feneri tam olarak nerededir? Ahırkapı fenerini kim yaptırmıştır ve hikayesi nedir?

Ahırkapı Feneri'nin eski bir görüntüsü.

Ahırkapı Feneri’nin eski bir görüntüsü.

İstanbul limanının ağzında Boğaziçi ile Marmara’nın birleştiği noktadadır. Limandan Marmara’ya çıkarken Sarayburnu’nu döner dönmez görülen, yüksek ve beyaz renkli bir kuledir. Sultan III. Osman tarafından yaptırılmıştır (1755). İstanbul surlarının burçlarından biri üzerine oturtulan fener 40 metre yüksekliktedir.

Advertisement

Deniz vasıtaları tarafından açık havada 16 mil açıktan görülebilir. Kulenin etrafında dönen projektörü her altı saniyede bir yanıp söner. Fener o tarihte bu çevrede olan önemli bir deniz kazasından sonra duyulan ihtiyaç üzerine yaptırılmıştır. Mısır’a ticaret eşyası götürmekte olan Hacı Kaptan idaresindeki bir kalyon, havanın bozulması üzerine, gece vakti Kumkapı’da karaya oturmuştu. Olayı haber alan Padişah III. Osman, Sadrazam Sait Paşa ile birlikte, hemen Kumkapıya gitmiştir. Kalyon ve gemiciler kurtarılmış, Hacı Kaptan’a yeni bir gemi verilmiştir. Adamlarından biri Padişaha şöyle demiştir:

— «Eğer burada ve sur üzerinde bir fener yapılıp her gece kandiller yakılırsa, böyle uzağa gidip gelen gemiler ışığı görünce yollarını bulurlar.».

Bunun üzerine Padişah da Ahırkapı Fenerinin yapılmışına emir vermiş, Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa feneri yaptırarak emri yerine getirmiştir.

Advertisement


Leave A Reply