Ahlak (İyi Huy) İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Ahlak, iyi huyluluk ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Ahlak hakkında hadisler.

“İyilik güzel ahlaktır. Günah ise kalbini tırmalayıp duran sıkıntı oluşturan ve insanların farkına varmasını istemediğin şeydir.”
“Şüphe yok ki, doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyler doğru konuşur, nihayet sıddık (dosdoğru adam) olur. Şüphe yok ki yalan, günah ve kötülüğe götürür, günah ve kötülük de cehenneme iletir. Kişi yalan söyler yalan konuşur, nihayet Allah katında çok yalancı yazılır.”
“Din, samimiyettir.”
(Ravi der ki:) “Biz, “Kime karşı?” diye sorduk. O da “Allah’a, Kitabına, Rasûlüne, Müslümanların önderlerine (yöneticilerine) ve bütün Müslümanlara karşı.” diye cevap verdi.”
“Kişinin evladını edepli yetiştirmesi, onun bir ölçek sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”
“Ey Âişe! Şüphesiz Allah refiktir, nezaketle muamele eder; rıfkı, nezaket ve ağırbaşlılığı sever. Sertlik ve daha başka şeylere vermediği sevabı yumuşaklığa verir.”
“Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.”
– “Gıybet nedir, bilir misiniz?” Allah ve Rasûlü daha iyi bilir, dediler. Peygamber (s.a.v):
– “Gıybet, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.” buyurdu. “Peki söylenen o şey eğer kardeşimde varsa ne dersiniz?” diye soruldu. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v):
– “Eğer söylediğin onda varsa gıybet ettin, yoksa ona iftira ettin demektir.” buyurdu.
“Miraca çıkarıldığımda ben bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğun yanından geçtim de,
– Ey Cebrail! Bunlar kimlerdir? diye sordum. O,
– Bunlar, (gıybet etmek suretiyle) insanların etlerini yiyenler ve onların şeref, haysiyet ve namuslarına dil uzatanlardır, diye cevap verdi.”
“Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeşler olun! Bir Müslüman’ın üç günden fazla kardeşine küs durması helal olmaz.”
“Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.” Bir adam, “İnsan, elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister, sever.” deyince, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah güzeldir, güzelliği ister, sever. Kibir ise, hakkı
kabul etmemek ve halkı aşağılamaktır.”
“Şüphesiz ki,Allah Teâlâ sizin mütevazı olmanızı bana vahyetti (emretti). Tâ ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve ona taşkınlık yapmasın!”
“İyilik, huy güzelliğidir. Günah da içinde kuşku uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin davranıştır.”
“Hiç şüphesiz mü’min, iyi huyu sayesinde gündüz oruç tutan ve geceleri ibadetle geçiren kimselerin derecesine ulaşır.”
“Ben, haklı bile olsa karşısındaki ile tartışmaktan kaçmanın cennet yakınlarında bir eve yerleşmesine; şakadan bile olsa yalan söylemekten kaçınanın cennet ortasında bir eve yerleşmesine ve huyu güzel olanın cennetin en yüksek yerinde bir eve yerleşmesine kefilim.”
“En kâmil imanlı mü’minler, en güzel huylu olanlardır. En iyileriniz, kadınlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.”
“Kıyamet günü, Mü’min kulun terazisinde en büyük ağırlığı huy güzelliği meydana getirir. Allah, edep dışı ve çirkin sözlülere buğzeder.”

Advertisement

Leave A Reply