Ahlak İle İlgili Kompozisyon

0

Ahlak ve ahlak anlayışı, ahlakın sağlamlığı ile gelen doğruluk, iyilikseverlik, çalışkanlık ve vatanseverlik ile ilgili kompozisyon / yazı.

ahlakAHLAK

Advertisement

İnsan, dünyaya bir gaye ile gelir. Kendi yetenekleri ve imkânları içinde ailesine, ulusuna ve daha geniş anlamda insanlığa faydalı olmaya çalışmalıdır.

Bizden sonra bu gökkubbe altında yaşayacak olanlara faydalı olacak işler yapmalı, eserler bırakmalıyız. Onları tecrübelerimizin meyveleriyle beslemeliyiz. Hayatı anlayış açılarına zenginlik, olayları ve fikirleri çözümlemelerinde bir düşünme ustalığı, her işte başarılı bir sonuca ulaşabilmeleri için cesaretin hamlesini aşılayacak örnek davranışlarda bulunmalıyız. Bilhassa bir çok iyi ve güzel hareketlerin kaynağı olan ahlâk sağlamlığını her fırsattan faydalanarak ruhlarına bir ülkü ateşi gibi işlemeliyiz.

Düşünce faydalı gayelere yöneldiği, cesaret bize, içinde bulunduğumuz topluma yararlı bir iş yaptırabildiği ölçüde değer kazanır. Ahlâk sağlamlığı ise yaşayışımızın temelidir. Kendimizde var olan bütün erdemleri, bizden sonraki kuşaklara şerefli bir miras gibi bırakmak başta gelen ödevimiz olmalıdır.

İnsanoğlunun bu geçici dünyadan ayrılırken gözlerini iç rahatlığiyle kapayabilmesi, ancak kendinden sonrakilere kılavuz olabilecek bir görüş, düşünüş, cesaret ve sağlam bir ahlâk örneği vermesiyle mümkün olur. Bunun dışında yaşamamızın önemli bir anlamı kalmaz.

Advertisement


Leave A Reply