Ahlak Nedir? Ahlak Hakkında Bilgi

0

Ahlak nedir? Ahlak kavramının açıklaması nasıl yapılmaktadır? Ahlak ile ilgili temel tanımlamalar ve bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler
Ahlak, doğru olanı yapma kavramıdır. Ahlak, yaşam için temel kurallardır. Birçok insan, doğru olanı seçmenin yolları hakkında yazmıştır. Bazıları, genellikle Tanrı ya da benzeri bir varlık tarafından ortaya konulduğunu düşünen bir ahlak olduğuna (onunla hemfikir olmasanız bile doğru) inanır; diğerleri ahlakın öznel olduğunu düşünür (iyi ya da kötü olanın bir topluluk tercihi olduğunu).

Advertisement

İnsanlar ahlaki dinden, ebeveynlerden, arkadaşlardan, okuldan, kitaplardan veya etik geleneklerden öğrenebilirler. Ahlak öğreten veya takip eden kişilere ahlak denir.

Ayrıca birisinin bir kitapta veya hikayede öğrendiği bir ders olabilir. Genellikle hikayenin sonunda bir satır olur (“Bu hikayenin ahlaki …..”). Masallar ahlaki olan hikayelerdir.

“Ahlaki” nin zıttı “ahlaksız” dır, yapılacak yanlış şey anlamına gelir. “Ahlak”, ahlakla ilgili olmayan veya ahlaki açıdan iyi veya kötü bir yönü olmayan bir şey anlamına gelir. “Ahlaki açıdan tarafsız” olarak aynı.

Ahlaktan çıkan başka bir argümanda Tanrı’nın varlığının argümanıdır. Buna ahlaki argümanlar da denir. Bu argümanlara evrende ahlaki bir düzen olduğunu ve Alman filozof Marc Nickl’in dediği gibi bir tanrının olması gerektiğini savunmaktadırlar.

Advertisement

Immanuel Kant, insanlığın amacının kusursuz bir mutluluk ve erdeme ulaşmak olduğunu savundu. Ayrıca, bunun mümkün olması için bir öbür dünya var olması ve bunu sağlamak için Tanrı’nın var olması gerektiği sonucuna vardı.


Leave A Reply