Ahmed Tevfik Paşa (Okday) Kimdir?

0

Ahmed Tevfik Paşa (Okday) Kimdir? Ahmed Tevfik Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Ahmed Tevfik PaşaAhmed Tevfik Paşa;son Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1845-ay. y. 1936).

Advertisement

Kırım kökenli; süvari feriki Hakkı Paşa’nın oğludur. Vidin’de rüştiye’yi bitirdikten sonra 14 yaşında Davut Paşa İkinci Süvari Alayı’na yazıldı. 18 yaşında sınavla teğmen oldu. Sağlık nedeniyle askerlikten ayrılıp (1865) Babıâli Tercüme Odası’na girdi. Roma Elçiliği ikinci kâtibi (1872) olarak başladığı dış görevlerini değişik başkentlerde sürdürdü. Önce Atina (1883), sonra Berlin (1885) büyükelçilikleri yaptı.Ikinci Meşrutiyet’te (1908) Sait Paşa Hükümeti’nde hariciye nazırı oldu yanı sıra Âyan Meclisi’ne de üye seçildi. 31 Mart Ayaklanması üzerine görevinden çekilmek zorunda kalan Hüseyin Hilmi Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi. Olayları bastırmak için çabaladıysa da Hareket Ordusu’ nun İstanbul’a girmesi üzerine II. Abdülhamit’in tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat’ın padişah olmasıyla görevinden ayrıldı (18 Mayıs 1909) Londra büyükelçiliğine atandı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’a döndü. Vahidettin’in padişah olmasıyla görevden çekilen Talat Paşa’ nın yerine ikinci kez sadrazamlığa getirildiyse de bu görevin de süresi çok kısa oldu. Ancak yerini alan Ahmet İzzet Paşa’nın kısa süren görevinden sonra üçüncü kez sadrazamlığa getirildi İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin dağıtılması bu döneme rastlar. Görevden çekildikten bir süre sonra yeniden sadrazamlığa getirildi (22 Ekim 1920). Osmanlı Devleti’nin son sadrazamlığını üstlendiği bu dönemde, Londra Konferansında (1921) son sözü Ankara temsilcisi Bekir Sami Bey’e bıraktı. 3 Mart 1922’de hariciye nazırlığını da üstlendi. TBMM’nin saltanatı kaldırması üzerine (1 Kasım 1922) Tevfik Paşa’nın da görevi son buldu ve istifa etti (4 Kasım 1922). Cumhuriyeti’in kurulmasından sonra yaşamını İstanbul’da sürdürdü ve görev almadı. Soyadı Kanunu’ndan sonra (1934) Okday soyadını aldı.


Leave A Reply