Ahmet Ağaoğlu Kimdir? Gazeteci Yazarın Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Ahmet Ağaoğlu Kimdir ve ne yapmıştır? Ahmet Ağaoğlu hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ahmet Ağaoğlu

Kaynak: commons.wikimedia.org

Ahmet Ağaoğlu Kimdir?

Ahmet Ağaoğlu; gazeteci, yazar, siyaset adamıdır (Suşa/Azerbaycan 1869-İstanbul 1939). Tiflis’te ortaöğrenim gördükten sonra (1887) Paris’te hukuk okudu (1894), Jön Türklerle ilişki kurdu, Azerbaycan’a döndükten sonra ulusal cephe içinde yer alarak çeşitli yayın organlarında yazılar yazdı. İrşad gazetesini çıkardı. Ahmet Agayef imzasıyla başlattığı bu çalışmalarını uğradığı siyasal baskılar yüzünden ikinci Meşrutiyet döneminde geldiği İstanbul’da sürdürdü. Katıldığı İttihat ve Terakki Fırkası’nda önemli görevler yüklendi. Darülfünun’da ders okuttu, Türk Yurdu dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

1912’de hem Afyon milletvekili hem partisinin genel merkez yönetimine, üye oldu, 1917’de Kafkasya Ordusu’na siyasal danışman seçildi. Mütareke’de İngilizlerce Malta’ya sürülen aydınlar arasında yer aldı, yurda dönüşünde Matbuat Umum Müdürlüğü’ne getirildi (1921), 1923’ten sonra iki dönem Kars milletvekili olarak Meclis’te yer aldı, bu süre içinde Hukuk Fakültesi’ndeki öğretim üyeliğiyle Hakimiyeti Milliye gazetesinin başyazarlığını yürüttü. Ortaya çıkışı önemli siyasal çalkantılara neden olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldıktan sonra parti kapatılınca (1930) siyasal yaşamdan çekilerek öğretim üyeliğine döndü, emekli olduktan sonra dergi ve gazete yazılarını sürdürdü.

Başlıca eserleri: Üç Medeniyet (1928), İngiltere ve Hindistan (1929), Serbest insanlar Ülkesinde (1931), Devlet ve Fert (1933), Türk Hukuk Tarihi (1941), İhtilâl mi İnkılâp mı? (1941), Gönülsüz Olmaz (1942), Serbest Fırka Hatıraları (1949), İsblamlıkta Kadın (1959).


Kaynak – 2

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

(1869-1939)

Yazardır. Azerbaycan’da doğdu. Tiflis’teki orta öğreniminin ardından Paris’e gitti. Hukuk Fakültesi’ni orada bitirdi. Ayrıca Sorbonne Üniversitesinde Tarih ve Filoloji bölümlerine devam etti. Ülkesine dönünce öğretmenlik ve yazarlık yaptı. Irşad ve Terakki adlı bir gazete çıkardı (1894).

Advertisement

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye’ye gelen Ahmet Ağaoğlu, müfettişlik ve üniversitede hocalık yaptı. I. Dünya Savaşı’nın ardından gönderildiği Azerbaycan’da devlet kurma girişimlerine katıldı. Dönüşünde Malta’ya sürüldü (1919-21).

Sürgünden dönünce başlamış bulunan Kurtuluş Savaşına katıldı. Ankara’da Matbuat Umum Müdürlüğü yaptı. Ardından milletvekilliği ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliğinde bulundu.

Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulan Şerbet Fırka’da Fethi Okyar ile birlikte yer aldı. 1933 yılında İstanbul’a geçerek Akın gazetesini çıkardı.

Yazıları Kültür Haftası, Cumhuriyet ve İnsan adlı dergi ve gazetelerde yayımlandı.

Başlıca Eserleri:

Üç Medeniyet (1920), Hindistan ve İngiltere (1927), Serbest İnsanlar Ülkesinde (1931), Devlet ve Fert ( 1933), Ben Neyim (1939), Türk Hukuk Tarihi (1941), Gönülsüz Olmaz (1942), Serbest Fırka Hatıraları (1950).

Başvurulacak kaynak:

Advertisement

Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları (1958).


Leave A Reply